Under pandemin så har många av våra kurser fått genomföras på distans. Vi genomför vissa helt på distans och vissa som hybridkurser (några deltagare på plats i sal och några med på distans). Digitalt deltagande sker via webbverktyget Zoom. Varje kurs har olika lösningar för hur vi genomför dem men vi försöker få kursdagen att bli så bra som möjligt för samtliga!

Vi kan tyvärr inte råda över tekniken hos mottagaren men har alltid ett testmöte dagarna före kurs så de som vill kan testa ljud och bild samt få lite allmänna råd inför kursdagen, och om det är tekniska problem på mottagarsidan, hinna ta hjälp av sin support. 

Utdrag från kursutvärderingar om hur det är att delta på distans:

Mycket bra. jag tycker att de digitala mötena kurserna klart är en form som borde bestå som komplement den dagen pandemin ger oss förutsättningar att röra oss fritt igen.

Det fungerade på ett mycket bra sätt

Det funkade bra. Notera att om man har Zoom via browser, som på min arbetsplats, så har man inte hela view-menyn utan bara del av denna men det blev bra ändå.

Det funkar bra och med lite mer frekventa pauser som också gjordes.

Suveränt! Superbra ljud och bild. Vet inte om zoom inte tillhandahåller möjlighet att stänga av ljudet för andra.

Bättre än förväntat. Min mikrofon fungerade inte vid några tillfällen men jag hade aldrig några problem med att höra föreläsaren. Svårare dock att höra de två deltagarna som var på plats.

Det gick över förväntan

Generellt fungerade det bra, och föreläsaren tog hänsyn till oss som var med digitalt.

Tekniskt fungerade allt bra. Sen hade ju en ”fysisk” kurs varit bättre, men i nuläget inget alternativ.

Bra att ni hade en test av Zoom några dagar innan kursen så tid inte behövde läggas på att man inte förstår tekniken. Bra att skicka ut instruktionerna för hur man gör under utbildningen t ex har micken avstängd.

Det blev något knepigt, eftersom vi inte är tillåtna att ladda ned Zoom som app på vår organisations datorer, och det krävdes ett samtal till vår IT-support för att få tillstånd att installera någon av de webbläsare som är kompatibla med Zooms webbläsaranslutning. När det väl var löst fungerade mötet det mycket väl.

Fungerade bra. Mycket tacksam att det gick att deltaga digitalt, annars hade jag med största sannolikhet inte gått kursen just nu.

Bra upplägg med ett ”test” dagen innan. Det finns många olika mötesforum så det var ett uppskattat inslag. Bra även att material skickades ut inför kursen, lättare att navigera i lagstiftningen.

Bra att kunna logga in på kursen lite i förväg för att stämma av att tekniken fungerar. Slipper man ta tid från själva utbildningen för teknikstrul.

Bra! Mycket bättre än live.

Är själv van deltagare från både kurser och möten, såväl korta som långa. Det engagemang som föreläsaren hade gör det enklare att följa med i både kursmaterialet och i lagstiftningen som sådan.

Jag tyckte att det fungerade väldigt bra att deltaga digitalt. Tekniken fungerade för alla.

Fungerade utmärkt!