Advokat vid Cirio advokatbyrå

David är specialiserad på immateriell äganderätt (IP) och leder Cirios avdelning för varumärkesrätt, designrätt och otillbörlig konkurrens. Han har stor erfarenhet av IP-frågor och representerar klienter i nationella och gränsöverskridande varumärkestvister. David arbetar med strategisk rådgivning, åtal, rättstvister och kommersialisering av alla typer av IP, såsom upphovsrätt, varumärken, patent, design, domännamn, illojal konkurrens och affärshemligheter.

Han har även stor erfarenhet av en mängd olika kommersiella avtal, inklusive distribution och detaljhandel, licensiering, IT-konsultverksamhet och outsourcing.

Undervisar i:

AI och immaterialrätt
Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier