Doktorand, Stockholms universitet

Louise Dane är jur kand och doktorand i offentlig rätt med inriktning mot migrationsrätt och barnrätt. Hon har tidigare varit verksam som asylhandläggare på Migrationsverket samt har erfarenhet från UNHCR’s Regional Representation for Northern Europe samt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Louise har mångårig erfarenhet som utbildare. Tidigare främst inom den ideella sektorn, då med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och ledarskap. Numera undervisar Louise på såväl grundkurser (statsrätt och förvaltningsrätt) som på specialkurser (migrationsrätt, barnrätt & Equality Law) vid juridiska institutionen på Stockholms universitet. Louise är även verksam som lärare vid Domstolsakademin.

Undervisar i:

Barnets rättigheter i asylprocessen
Migrationsmyndigheternas bevisvärdering