Institutet för juridisk utbildning erbjuder kurser inom processrätt och straffrätt för yrkesverksamma advokater, domare och jurister och andra som kommer i kontakt med dessa ämnesområden.
Våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på fortbildning.

Aktuella kurser i processrätt:

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten 
Frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessrätten har blivit alltmer centrala. I denna kurs behandlas dessa frågor utifrån förvaltningsprocesslagen men de ges också ett europeiskt perspektiv utifrån EU-rätten.
Föreläsare Gustav Lindkvist och Carl Lebeck

Tvistemålsprocessen A 
Förberedelse av tvistemål vid tingsrätt, de materiella reglerna och vilka regler som styr parternas och domstolens agerande.
Föreläsare Anders Domert och Anders Isgren

Tvistemålsprocessen B 
Genomförandet av en huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt. Konsten att hålla domaren vaken. Förhör, bevis och plädering. Överklagandet, behov av ny bevisning?
Föreläsare Anders Domert och Anders Isgren