Louise djuplodande expertkunskaper i juridiska frågeställningar kring uppfinningar med fokus i svensk rätt kompletteras av lång erfarenhet av att besvara frågor om patentförvaltning, PCT-ansökningar, europeiska patent och andra internationella patentfrågor.

Louise är författare till Karnovs lagkommentar till patentlagen samt till fördjupade analyser av patentlagen (Lexino), och skriver regelbundet expertkommentarer för BlendowLexnova. Hennes artiklar publiceras i ett antal tidskrifter och hon är en mycket uppskattad och ofta anlitad föreläsare. Louise är sedan länge engagerad i AIPPI (the International Association for the Protection of Intellectual Property), bland annat som styrelseledamot i svenska AIPPI och medlem i AIPPIs Standing Committee on Unitary Patent/Unified Patent Court.

Louise har tidigare under 12 år arbetat på PRV där hon bland annat har varit myndighetens juridiska expert i frågor om tilläggsskydd till patent, samt förlängda tilläggsskydd. Hon har därigenom förvärvat en gedigen kunskap om patenträttsutvecklingen och dess effekter på både samhälls- och organisationsnivå.

Undervisar i:

Att reglera produkt- och tjänsteutveckling i samarbete
Det enhetliga patentet och patendomstolen
Industrins hantering av statsstöd i FoU-samarbeten
Transfer Pricing