Våra engagerade föreläsare är yrkesverksamma jurister eller forskare, ofta med stor erfarenhet av att utbilda på öppna kurser inom sina respektive områden. De är vana att möta grupper med blandade deltagare. De håller sig uppdaterade inom det rättsliga, snabbt föränderliga området som de är experter på och de vill gärna dela med sig av sin kunskap.

Våra föreläsare bevakar ständigt juridikens utveckling och det ger oss möjlighet att anpassa vårt kursutbud därefter.

Mer information om våra föreläsare finner du under fliken på respektive föreläsarpresentation.