Leg psykoterapeut, teologie licentiat, handledare, föreläsare och författare.

Jakob Carlander är leg psykoterapeut och författare till boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende”. Under våren 2020 kommer han även med en bok om chefens konfliktfyllda samtal (Gothia fortbildning)

Undervisar i:
Chefens konfliktfyllda samtal
Hantera rättshaveristiskt beteende