Leg psykoterapeut, teologie licentiat, handledare, föreläsare och författare.

Jakob Carlander är leg psykoterapeut och författare till böckerna ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende” samt ”Utmanande samtal – en handbok för chefer”, som behandlar chefens konfliktfyllda samtal (Gothia fortbildning).

Undervisar i:
Chefens konfliktfyllda samtal
Hantera rättshaveristiskt beteende
Föreläsningsserie: Personals utsatthet, rättshaveri, stalking och utmanade samtal
Rättshaveristiskt beteende 2.0 och ChatGPT
Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet