GDPR för arbetsmarknadens parter

Om du arbetar inom en arbetsgivarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetsgivare eller arbetar inom en arbetstagarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetstagare eller har ett fackligt uppdrag…

GDPR och säkerhetsskyddslagen

GDPR och säkerhetsskyddslagen

Hur förenar man dessa två regelverk i den praktiska tillämpningen? Alla organisationer, privata såväl som offentliga/myndigheter, i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning…

Offentlighet och sekretess - fördjupning

Offentlighet och sekretess – fördjupning

En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar…

AI and the law

Workshop The use of Artificial Intelligence (AI) within society is increasing at a phenomenal rate. This increased use of AI has been fuelled by…

Kurs för Dataskyddsombud/DPO

Dataskyddsombudets roll

Praktiskt dataskyddsarbete En praktisk kurs för dig som i dag arbetar eller kommer att arbeta som dataskyddsombud (DSO/DPO) enligt dataskyddsförordningen/GDPR men även för andra…

Kurs om EU:s nya dataskyddsförordning/GDPR

GDPR för myndigheter

Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och…

Kurs om Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Rättsregler och praktisk hantering Majoriteten av riktade cyberattacker mot företag rapporteras inte, det faktiska antalet attacker lär vara mer än det dubbla. Och även…

Molntjänster och GDPR

Molntjänster

GDPR och IT-säkerhet De flesta företag och myndigheter nyttjar i dag någon form av molntjänst när de digitaliserar sin verksamhet. Kursen har fokus på…