GDPR för arbetsmarknadens parter

Om du arbetar inom en arbetsgivarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetsgivare eller arbetar inom en arbetstagarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetstagare eller har ett fackligt uppdrag…

GDPR och säkerhetsskyddslagen

GDPR och säkerhetsskyddslagen

Hur förenar man dessa två regelverk i den praktiska tillämpningen? Alla organisationer, privata såväl som offentliga/myndigheter, i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning…

Offentlighet och sekretess - fördjupning

Offentlighet och sekretess – fördjupning

En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar…

Artificiell intelligens (AI)

- ur ett jurdiskt perspektiv Den 14 juni 2023 röstade EU Parlamentet fram sitt utkast till den kommande Artificiell Intelligens Förordningen (”AI Act”). Med…

Kurs för Dataskyddsombud/DPO

Dataskyddsombudets roll

Praktiskt dataskyddsarbete En praktisk kurs för dig som i dag arbetar eller kommer att arbeta som dataskyddsombud (DSO/DPO) enligt dataskyddsförordningen/GDPR men även för andra…

Kurs om EU:s nya dataskyddsförordning/GDPR

GDPR för myndigheter

Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och…

Kurs om Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Rättsregler och praktisk hantering Majoriteten av riktade cyberattacker mot företag rapporteras inte, det faktiska antalet attacker lär vara mer än det dubbla. Och även…