Offentlighet och sekretess - fördjupning

Offentlighet och sekretess – fördjupning

En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen.

Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar medborgare att utfå information från myndigheter, är en fundamental princip i en demokrati. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip. Därefter kommer en genomgång äga rum av hur dessa principer samspelar med rätten till skydd för den personliga integriteten i GDPR och reglerna i förvaltningslagen om parts rätt till insyn i ärenden hos myndigheter. Såväl GDPR som nya förvaltningslagen är ganska nya regelverk. Avslutningsvis ges exempel på hur problem kan uppstå när OSL skall tillämpas i den moderna informationsteknologiska miljön, t.ex. i samband med molntjänster.

– Grundlig och fördjupad analys av dels praxis från domstolar samt dels olika förarbets- och myndighetsuttalanden rörande OSL.
– Hur påverkas reglerna om offentlighet- och sekretess av den moderna informationsteknologiska utvecklingen, främst Internets möjligheter och faror? Fördjupad analys och diskussion inklusive vissa casestudier.
– Kan myndigheter använda molntjänster, eller bryter man då mot reglerna om tystnadsplikt i OSL och reglerna i GDPR? Hur samspelar GDPR och OSL med de regler som de amerikanskägda molntjänstleverantörerna lyder under, cloud act? Genomgång av uttalanden av bland andra eSams juridiska expertgrupp och SKR (Sveriges kommuner och regioner).
– Hur kopplas regelverket i GDPR till reglerna i OSL? Fördjupad genomgång och analys av svensk domstolspraxis. Finns det någon ledning i de så kallade skälen till GDPR?

Ur kursen:
– GDPR, offentlighetsprincipen och OSL
Särskilda frågeställningar för det allmännas verksamhet i samspelet mellan offentlighetsprincipen och GDPR.

– OSL och reglerna i förvaltningslagen
Skillnaden mellan reglerna om utfående av allmänna handlingar i OSL och reglerna om parts rätt till insyn i ärenden enligt förvaltningslagen.

– Sekretessbrytande bestämmelser

– Särskilda fall av sekretess (av allmänt intresse för alla myndigheter)
• GDPR-sekretess
• Upphandlingssekretess
• Sekretess till skydd för affärs- och driftsförhållanden

– Exempel på domstols- och JO-uttalanden som kommer att gås igenom på kursen:

Tid:
3 oktober 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Denna kurs vänder sig främst till jurister, eller övriga som har arbetat några år med de frågeställningar som kursen behandlar.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30

RÅ 1987 ref. 147
RÅ 1998 ref. 44
RÅ 1999 ref. 18
RÅ 2002 ref. 54
HFD 2011 ref. 52
HFD 2013 ref. 86
HFD 2013 ref. 40
HFD 2014 ref. 66
HFD dom 2014-11-12 i mål nr 8303-13
HFD 2015 ref. 4
HFD 2015 ref. 11
HFD 2015 ref. 12
HFD 2015 ref. 25
HFD 2015 ref. 45
HFD 2016 ref. 1 
HFD 2016 ref. 17
HFD 2016 ref. 40
HFD dom 2017-02-13 i mål nr 5887-16
HFD 2019 ref. 24
NJA 2015 s. 624

Kammarrätten i Jönköping dom 2009-02-26 i mål 4159-08
Kammarrätten i Sundsvall dom 2009-04-30 i mål 195-09
Kammarrätten i Stockholm dom 2018-10-30 i mål 8277-18
Kammarrätten i Sundsvall dom 2019-04-16 i mål 349-19
Kammarrätten i Stockholm dom 2019-05-09 i mål nr 1300-19
Kammarrätten i Stockholm dom 2019-08-27 i mål nr 4995-19
Kammarrätten i Göteborg dom 2019-09-16 i mål 4313-19
Kammarrätten i Stockholm dom 2019-10-09 i mål 3836-19
Kammarrätten i Stockholm dom 2019-12-19 i mål 6633-19
Kammarrätten i Stockholm dom 2019-12-20 i mål nr 7335-19
JO 2014-09-09, diarienr 3032-2011