Kurs om Patientdatalagen och IT-säkerhet

Patientdatalagen och informationssäkerhet

En juridisk genomgång av patientdatalagen (PDL) inklusive Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens…

Kurs Skyddet för personlig integritet i arbetslivet

Kontroll av anställda

Personlig integritet i arbetslivet - online och offline- Integritetsskyddet i arbetslivet      - Behandling av personuppgifter i arbetslivet- Ny kamerabevakningslag- Policy för e-post och…