Molntjänster och GDPR

Molntjänster

GDPR och IT-säkerhet De flesta företag och myndigheter nyttjar i dag någon form av molntjänst när…

Kurs Skyddet för personlig integritet i arbetslivet

Kontroll av anställda

Personlig integritet i arbetslivet - online och offline- Integritetsskyddet i arbetslivet i den fysiska världen- Behandling…