Artificiell intelligens (AI)

– ur ett jurdiskt perspektiv

Den 14 juni 2023 röstade EU Parlamentet fram sitt utkast till den kommande Artificiell Intelligens Förordningen (”AI Act”). Med denna handling kom EU ett steg närmare till kungörande av världens första lag som ska försöka reglera AI.
AI Act förväntas att träda ikraft under slutet av 2023 och då måste alla aktörer inom EU, men även utanför EU:s gränser, förhålla sig till denna lagstiftning. Men det finns många aspekter: vad är AI egentligen, hur tillämpas AI i verkligheten, hur förhåller man sig till en teknik som ändrar sin karaktär kontinuerligt, vad kommer AI Act innebära för de aktörer som använder AI i sina verksamheter och hur kommer AI att påverka den traditionella juridiska metoden?
Denna kurs kommer att ge deltagaren fördjupad kunskap om och förståelse för tekniken bakom moderna AI-applikationer. I detta avseende kommer kursen att fördjupa sig i ”foundation models”, som är tekniken bakom stora språkmodeller såsom ChatGPT och som EU Parlamentets utkast till AI Act har tagit särskilt hänsyn till. Kursen kommer att undersöka hur dessa applikationer används i det moderna digitala samhället samt dess juridiska konsekvenser. Dessutom kommer kursen att ge deltagaren praktisk erfarenhet av att hantera de juridiska frågor som den ökade användningen av AI i samhället ge upphov till. Sammanfattningsvis ger kursen den kunskap som krävs för att begripa AI, förståelse för hur den kommer att regleras framöver samt vad det är för juridiska och tekniska färdigheter som kommer att krävas för att kunna tolka och tillämpa AI lagstiftning såsom den i AI Act.

Aktuella ämnen som tas upp under kursen:
• Den grundläggande tekniken bakom AI
• Dagens tillämpning av AI system i vårt samhälle, t.ex. ChatGPT
• Risker med den ökad användning av AI, t.ex. manipulation, minskning av grundläggande rättigheter och minskat demokrati
• Aktuell lagstiftning som måste beaktas i förhållande till AI, t.ex. dataskydd
• AI:s påverkan på den traditionella juridiska metoden

 

Sagt av tidigare deltagare:”Väldigt bra föreläsare och sympatiskt. Enkel att lyssna på. Uppskattade verkligen kompendiet med material som man fick med sig!”
”Stanley är mycket duktig och trevlig att lyssna på.”
”Kursen och Stanley var toppen! Tack!”
”Duktig föreläsare. Det är trevligt med ett lite kritiskt perspektiv kring den annars hypade teknologin.”
”Allt mycket bra!”
”Hög akademisk nivå som gav en god överblick över de berörda frågeställningarna.”
”Pedagogisk och kunnig föreläsare.”
”5/5”
”Mycket bra kurs och Stanleys presentation! Jag gillade att det var klimatanläggning och att det var panoramafönster, så att man fick dagsljus.”
”Många intressanta frågeställningar och infallsvinklar.”
”The content exceeded my expectations. It touched upon many different areas and not just the legal aspect. Easy to follow and understand.”

 

Tid:
16 april 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:

Målgrupp:
IT-chefer, upphandlare, affärsansvariga i företag och organisationer, advokater, bolagsjurister och jurister verksamma i den offentliga sektorn, som kommer i kontakt med dessa frågor.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30