Kurs om EU:s nya dataskyddsförordning/GDPR

GDPR för myndigheter

Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.

Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och även det svenska kompletteringsreglerna till GDPR. Vi går också igenom de uttalanden från den svenska och EU:s tillsynsmyndighet (EDPB) som tillkommit efter att GDPR började tillämpas den 25 maj 2018.

Kursledare är Karl-Fredrik Björklund, advokat på Hellström Advokatbyrå och dataskyddsexpert med över arton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud/dataskyddsombud samt föreläsa rörande dataskyddsfrågor, dåvarande personuppgiftslagen, numera GDPR, och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik är dataskyddsombud och rådgivare för flera stora organisationer, innefattande dataskyddsombud för tre myndigheter. Han har medverkat som kursledare vid Integritetsskyddsmyndighetens, IMY, utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling av dataskyddsombud.

Ur kursen:

 • Hur ser sanktionsavgifterna i GDPR ut och hur har de tillämpats sedan GDPR började gälla?
 • Genomgång av de bitvis krångliga kraven i GDPR på information till de registrerade
 • Genomgång av reglerna om IT-säkerhet och frågan om konsekvensbedömningar
 • Vad innebär privacy by design?
 • Genomgång av regelverket för myndigheter som drabbas av incidenter, t.ex. där personuppgifter läcker ut till obehöriga, frågan om dessa incidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten och om de registrerade måste informeras om incidenten
 • Dataskyddsombudets roll och arbetsuppgifter. Hur skall ett dataskyddsombud arbeta enligt GDPR?
 • Hur påverkar GDPR de särskilda registerförfattningarna och offentlighetsprincipen? Särskilda frågeställningar för det allmännas verksamhet i samspelet mellan GDPR och offentlighetsprincipen
 • Rätten att bli glömd och rätten att få sina uppgifter raderade – hur står sig dessa regler i GDPR mot myndigheternas arkivregler, där det i vissa fall finns en skyldighet att bevara handlingar och information?
 • Hur ska enligt GDPR frågan om överföring av personuppgifter till tredje land hanteras?
 • Hur påverkar regelverket nyttjandet av molntjänster?
 • Hur kan Integritetsskyddsmyndigheten hjälpa myndigheterna med att tillämpa regelverket?
 • Det praktiska arbetet med att i er organisation implementera reglerna i GDPR. Hur försäkrar du dig om att myndigheten uppfyller regelverket? Hur hanterar du dina arbetsuppgifter ur ett rent praktiskt perspektiv?

Sagt av tidigare deltagare:

Gav en bra bild av det vi som myndigheter behöver ta hänsyn till.
Överlag en mycket bra kurs!
Kursen var upplagd på en lagom bra grundläggande nivå.  
Kommer bli användbart framöver, tack!
Jättebra underlag och exempel! Toppen!
Jag tycker att kursen var mycket lärorik. Kalle är en bra lärare.
Bra med mycket diskussioner. Han höll mitt intresse på topp hela dagen! Bra att material delades ut som man fick behålla.
Mycket användbart kursmaterial! Generöst att låta oss få disponera det även elektroniskt om vi vill.
Kursens föreläsare och innehåll mycket bra!
5/5
Engagerad och kunnig.

Tid:
18 april 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kommunjurister, verksjurister och alla som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex. dataskyddsombud inom den offentliga sektorn. Kursen vänder sig också till advokater och andra konsulter som arbetar mot den offentliga sektorn.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30