Kurs En ny arbetsrätt?

En ny arbetsrätt

- Ny reglering av anställningsskyddet i LAS Välkommen till en heldag med en genomgång av den…

Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessen

- från anhängiggörande till överklagande Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med…

Företagshemligheter

Företagshemligheter

De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt…

Allmänna handlingar och Århuskonventionen

Modern förvaltningsrätt

Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning  Kursen handlar om förvaltningslagen i…