Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessen

- från anhängiggörande till överklagande Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen,…

Arbetsmiljö distansarbete

Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete.

Företagshemligheter

Företagshemligheter

De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för…

Chefens konfliktfyllda samtal

Chefens konfliktfyllda samtal

Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som…

Kurs IT-avtal

IT-avtal

- en praktisk förhandlingskurs Kursinnehåll: Läs mer om att anpassa kursen för er organisation Kursinnehåll: Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a.…

Kurs Ägarledda företag

Ägarledda företag

- skattefrågor i små och medelstora företag Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora…

GDPR för skolan

GDPR för skolan

- behandlingen av personuppgifter i skolans värld Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av…