Kurs En ny arbetsrätt?

En ny arbetsrätt

- Ny reglering av anställningsskyddet i LAS Välkommen till en heldag med en genomgång av den nya regleringen av anställningsskyddet med klargörande av gällande…

Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessen

- från anhängiggörande till överklagande Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen,…

Arbetsmiljö distansarbete

Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete.

Företagshemligheter

Företagshemligheter

De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för…

Modern förvaltningsrätt

Modern förvaltningsrätt

Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning  Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den…

Kurs Avtal och momsproblem

Avtal och momsproblem

- en fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa…

Kurs IT-avtal

IT-avtal

- en praktisk förhandlingskurs Kursinnehåll: Läs mer om att anpassa kursen för er organisation Kursinnehåll: Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a.…

Kurs Ägarledda företag

Ägarledda företag

- skattefrågor i små och medelstora företag Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora…