Företagshemligheter

Företagshemligheter

De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet.

Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och snedvriden konkurrens. Enligt studier från europeiska organ, däribland EUIPO, har användningen av företagshemligheter för att skydda innovation blivit allt viktigare för näringslivet och är numera högre än användningen av t.o.m. patent. Det gäller för de flesta företagstyper, i de flesta ekonomiska sektorer och i alla medlemsstater.

Den nya lagen om företagshemligheter härrör från EU-direktiv och innebär bl.a. att fler angrepp på företagshemligheter är otillåtna och den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall. Även sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegångar har förstärkts samtidigt som straffskalan för grovt företagsspioneri skärpts. Utrymme för visselblåsning har säkrats och en rad arbetsrättsliga konsekvenser har aktualiserats.

Seminariet avser att ge en översiktlig beskrivning av de viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Med hänvisning till praxis och praktiska exempel kommer vi att bl.a. ge deltagarna tips på preventiva och proaktiva åtgärder för att säkerställa fullgott skydd, insikt i hur företag bör agera vid misstanke om angrepp, processuella- och skadeståndsrättsliga mekanismer som står till buds m.m. Vi kommer också att särskilt avhandla arbetsrättsliga konsekvenser som den nya lagen medfört och hur en arbetsgivare kan skydda sig mot angrepp genom bestämmelser i anställningsavtal. 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, advokater, bolagsjurister, HR ansvariga, CIO, säkerhetsansvariga och andra som berörs av dessa frågor
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30