Rehabilitering och missbruksproblem

Rehabilitering och missbruksproblematik

Praktisk utbildning varvad med grupparbete och teori

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av missbruk/sjukdom aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning. Aktuella regler är utsprida i olika regelverk och tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd.

Under dagen behandlar föreläsaren frågor om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när en arbetstagare har missbruksproblem och om arbetsgivaren kan ha drogtester på arbetsplatsen. Praxis kommer att ligga till grund för diskussion, grupparbete och undervisning.

Föreläsaren väver även in det arbetsmiljöansvar som måste beaktas för att kunna fullgöra rehabiliteringen på ett bra sätt och klargör hur arbetsmiljö och rehabilitering hänger ihop. En bra bedriven rehabilitering är bättre för alla parter.

Undervisningen är praktiskt orienterad där både case och diskussioner ingår. Syftet är att kursdeltagarna ska ha direkt användning av kursinnehållet i sitt dagliga arbete.

Sagt av tidigare deltagare: 


Mycket bra olika exempel och att man kunde ställa frågor och få förtydligande vid behov.

Hon är väldigt insatt och kunnig, det tycker jag var bra, man kunde få olika vinklingar, bakgrund och varför olika domslut såg ut som de gjorde

Intressant, viktigt och gav i alla fall oss som fackliga mer ”kött på benen”. Gick ifrån kursen med mer kunskap!

Mycket intressant!

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 600 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 990 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kursintyg samt boken “Rehabilitering och missbruk – en arbetsrättslig handbok”.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor. Grundläggande kunskaper krävs.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30