Den här kursen ger vad du som förtroendevald politiker behöver kunna om kommunallagen och förvaltningslagen för att bidra till en demokratisk och dynamisk utveckling i din kommun.

Juridik och demokrati i en kommun

För förtroendevalda politiker

Juridik är inte svårt eller komplicerat men man måste sätta sig in i bestämmelserna och
tänka till en stund. Den här kursen ger vad du som förtroendevald politiker behöver kunna
om kommunallagen och förvaltningslagen för att bidra till en demokratisk och dynamisk
utveckling i din kommun.
Som beslutsfattare i nämnd- eller kommunfullmäktige eller i kommunalt ägt bolag behöver
du känna till grunderna i förvaltningsrätten som gäller vid beredning och beslut i enskilda
ärenden och kommunallagens bestämmelser som gäller vid beslut som riktar sig till alla
kommuninnevånare och vid allt politiskt arbete i kommunen. En kommun har många olika
obligatoriska uppgifter att sköta och tjänstemännen bereder- eller beslutar utifrån sin
delegation inom de olika specialområdena. Samtidigt är det viktigt att man som politiker i
varje läge vet vad- och utifrån vilka bestämmelser man tar beslut i olika ärenden.

Utdrag ur kursen:

– Vad ”är” en kommun och hur finns begreppet i vår grundlag?
– Olika sorters bestämmelser och deras hierarki. EU- rätten och dess olika delar, våra
grundlagar samt lagar, förordningar och föreskrifter
– Vad är demokrati i en kommun och hur arbetar man som förtroendevald med
demokratiska processer i den egna kommunen
– Exempel på ”nedifrån och upp-perspektiv” med juridiken som hjälp
– Kommunallagens grunder
– Kommunens organisation och det egna ansvaret. Något om jäv och annan otillbörlig påverkan.
– Förvaltningslagens grunder
– Kommunala bolag
– Juridiska samarbeten mellan kommuner
– Exempel på viktiga lagstyrda områden i kommunen (skola, omsorg, bygg- och miljö)
– Vad är tillsyn och på vems uppdrag bedriver kommunen tillsyn?
– Hur man med juridikens hjälp utvecklar värden för kommuninnevånarna, exempelvis naturskydd, sociala projekt med medbestämmande och genomtänkt exploateringspolitik med stöd av PBL
– Stad och landsbygd har samma lagar men olika förutsättningar.

Föreläsarna kommer med kunskaper och perspektiv från sina specialområden. Bägge är
erfarna föreläsare och samhällsdebattörer. Margaretha Svenning har mångårig erfarenhet av
förvaltnings- och kommunalrätt men även erfarenheter ur sitt arbete med fysisk planering
och miljörelaterad juridik. Hon har i statens hatt samarbetat med, väglett och även varit
juridiskt ombud för flera kommuner. Christer Borg har varit kommunalt politiskt- och
föreningsaktiv i glesbygdskommun under många år. Han har drivit näringslivs- och
utvecklingsprojekt från gräsrotsnivå i bl.a. demokratiskt uppbyggda föreningar. Han har även
varit styrelseledamot och vice VD i ett större kommunalägt aktiebolag.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 200 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 590 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Förtroendevalda och beslutsfattare i nämnd- eller kommunfullmäktige eller i kommunalt ägt bolag
 
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.30 (15 min)
Kursslut 16.30