Kurs Omprövning och återkallelse av skattebeslut

Omprövning och överklagande av skattebeslut

– En praktisk kurs som även beaktar den nya förvaltningslagen

En grundlig genomgång av ett tänkt praktikfall, där Skatteverket ifrågasätter en företagares momsredovisning. Genomgången gäller hur ett skatteärende hanteras i praktiken, genom svar på Skatteverkets frågor, begäran om omprövning och överklagande. 

Den som har genomgått kursen ska inte bara tillägna sig hur själva skattemålet bör hanteras, utan kursdeltagarna kommer dessutom att lära sig hur många olika mål förutom själva skattemålet som samma skatteärende kan leda till och vad även dessa konkret innebär.

Kursen berör i första hand skatteförfarandelagen  och förvaltningsprocesslagen, men även den nya förvaltningslagen, som den 1 juli 2018 ersatte 1986 års förvaltningslag, beaktas.

Ur kursen:
– Kort genomgång med exempel på nyheterna i den nya förvaltningslagen

– Rättskipning, översikt
– Rättssäkerhet, rättskipning, förvaltning, förvaltningsbesvär och rättsmedel
– Europarätten och en mer allmän rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut
– Praktikfallet avseende hanteringen av ett skatteärende
– Särskilt om rättsprövning i kombination med ansökan om resning samt något om befrielse från vissa skatter och avgifter

Kursmaterialet utgörs av e-boken Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet – studiematerial, av Björn Forssén. Boken fungerar inte bara som kursmaterial, utan blir också ett verktyg för deltagarna att gå tillbaka till, efter avslutad kurs, för att hantera konkreta problem som de ställs inför i egenskap av biträde eller ombud åt dem som behöver hjälp med att begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut angående olika skatter och avgifter.

 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister, redovisningskonsulter och andra konsulter som åtar sig uppdrag att begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut avseende skatter och avgifter.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30