Föreläsare Björn Forssén

Advokat och juris doktor, Advokatfirman Forssén AB

Björn Forssén arbetar sedan 1985 med skattefrågor. Han har erfarenhet från Skatteförvaltningen när det gäller att hålla föredrag på skatteområdet, och har också erfarenhet från undervisning på området i privat regi och vid universitet och högskola. I samband med undervisningen har han utvecklat egna pedagogiska koncept, såsom IMPAKT. Detta står för: Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt och Tull. Med hjälp av IMPAKT memorerar du enkelt de viktigaste skatterna och avgifterna i svensk beskattningsrätt.

Björn Forssén har sedan 1993 skrivit ett stort antal böcker och artiklar på framför allt skatteområdet, och han har arbetat med skattefrågor för privatpersoner och på företagssidan med allt från de minsta rörelserna till börsföretag och internationella företag. En kurs med honom innebär att deltagarna får mycket av konkreta exempel. Han anser att det ska vara användbara saker som kursdeltagarna får, även om skatterätt ofta är teoretiskt. Björn Forssén anknyter mycket i sin undervisning till vad som händer i praktiken, om en skattefråga överklagas etc.

Undervisar i:
Avtal och momsproblem
Certifierad analytiker – mervärdesskatt
Certifierad analytiker – inkomstskatt
Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag
Momsbedrägerier genom karusellhandel
Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorg

Moms vid e-handel
Omprövning och överklagande av skattebeslut

Skatter och betalningssvårigheter
Vouchrar i momshänseende
Ägarledda företag – skattefrågor i små och medelstora företag