Kurs Omprövning, ändring och återkallelse

Omprövning, ändring och återkallelse

– rättskraftsfrågor i förvaltningsrätten

Kursen behandlar frågor om omprövning, ändring och återkallelse av förvaltningsbeslut. Fokus ligger på ändring av beslut som är betungande för den enskilde genom att förmåner återkallas, enskilda blir återbetalningsskyldiga för felaktigt erhållna förmåner eller stöd eller genom att tillstånd upphävs eller att statusbeslut görs ogiltiga.

 I dessa frågor finns dels reglering i lagstiftning som varierar mellan rättsområden och dels rättspraxis. I de delar som svenska myndigheter tillämpar EU-rättsliga bestämmelser (t.ex. vad avser jordbruksstöd, statsstöd, konkurrensrättsliga tillstånd mm.) så omfattas förvaltningsbeslut också av EU-rättsliga principer om berättigade förväntningar och välförvärvade rättigheter, samtidigt som EU-rättens företräde i vissa fall kan åsidosätta svenska principer om negativ rättskraft. 

Kursen behandlar de allmänna principerna om utrymmet för att ändra beslut, negativ rättskraft och de EU-rättsliga principerna, samt exempel från ett antal rättsområden rörande utrymmet för att ompröva, ändra eller återkalla beslut.

 Ur kursen:

1. Förvaltningsbesluts rättskraft och regler rörande ändring av förvaltningsbeslut
a) Självrättelse
b) Ändring
c) Omprövning
d) Återkallelse 

2. Negativ rättskraft

3. De allmänna förutsättningarna för ändring och betungande återkallelse av beslut
a) Vilseledande
b) Hälsa- och säkerhet
c) Återkallelseförbehåll
d) Lagstöd

 4. Frågor rörande negativ rättskraft på vissa rättsområden
a) Återkallelse av byggnadslov
b) Återkallelse av socialt bistånd
c) Återkallelse av LSS-förmån
d) Återkallelse av arbetslöshetsersättning
e) Återkallelse av sjukersättning
f) Återkallelse av uppehållstillstånd
g) Återkallelse av tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet
h) Återkallelse av tillstånd rörande konkurrensrättsliga tillstånd
i) Återkallelse av tillstånd att driva finansiella verksamheter
j) Återkallelse av tillstånd att driva skola

 5. Berättigade förväntningar och välförvärvade rättigheter: negativ rättskraft i EU-rätten
a) Berättigade förväntningar
b) Välförvärvade rättigheter: beslut som inte kan ändras

6. Avslutning

Sagt av tidigare deltagare:
”Framstår som mycket kunnig. Jag tycker att han svarade på våra frågor på ett bra sätt.”
”Mycket bra innehåll och bra lärare. Bra läge, bra lokaler.”

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen vänder sig till dels myndigheter, dels ombud av olika slag (advokater i första hand men även bolagsjurister, juristfirmor, eventuellt även myndigheters processförare).
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30