Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessen

- från anhängiggörande till överklagande Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen,…

Kurs om Tvistemålsprocessen A

Tvistemålsprocessen A

- Förberedelse av tvistemål vid tingsrätt - Fokus på den materiella sidan av tvisten - Vilka regler som styr parternas och domstolens agerande En…

Tvistemålsprocessen B

- Genomförandet av en huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt - Konsten att hålla domaren vaken - Förhör, bevis och plädering - Överklagandet, behov av…