Kurs i Arbetsprocessrätt

Arbetsprocessrätt

– vägen till lösningen av en arbetsrättslig tvist

Den svenska tvistelösningsmodellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden i första hand ska söka lösa sina tvister genom förhandlingar och i sista hand vända sig till domstol. Förhandlingsrätten innefattar regler om preskription som i sig är komplicerade men väl så viktiga att ha kunskap om med tanke på de följder som kan inträffa om en tidsfrist missas.

Kursen syfte är att ge både grundläggande och fördjupade kunskaper om arbetsrättsliga förhandlingar och preskription. Vi vänder oss till förhandlare på arbetsgivar- och arbetstagarsidan och till dem i företag som har hand om personalfrågor samt till förbundsjurister och advokater som företräder arbetstagare eller arbetsgivare i arbetsrättsliga tvister.

Tyngdpunkten ligger på det arbetsrättsliga förhandlingssystemet, som är formaliserat och komplicerat.

Kursavgiften inkluderar boken ”Preskription i arbetsrätten : En vägledning för praktiker” av Bo Ericson och Stellan Gärde (Wolters Kluwer 2014) 

Ur kursen:

  • Förhandlingsregler i lag och kollektivavtal. Här berörs förhandlingskravet i lag och kollektivavtal, formerna för begäran om förhandling, vem som har förhandlingsrätt, vem som har rätt att ta emot och skicka förhandlingsbegäran samt hur det säkerställs att en förhandlingsbegäran blir delgiven. Vidare kommer att tas upp hur en förhandling ska gå till, när en förhandling är avslutad, förhandlingsföremålet och identitetsfrågor. Därefter kommer instansordningens princip med lokala, centrala förhandlingar och Arbetsdomstolen att behandlas.
  • Preskriptionsregler som har betydelse för arbetsrättsliga krav. Här berörs den allmänna preskriptionslagen och lagen om beräkning av lagstadgad tid. Regler om preskription i kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar bland annat lagen om medbestämmande, lagen om anställningsskydd, semesterlagen, diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen kommer att gås igenom. Vi tar också upp frågor rörande när en tidsfrist börjar löpa, preskriptionsavbrytande åtgärder, invändning om preskription och förlängda tidsfrister enligt Arbetsdomstolens praxis. Vi berör även regler om preskription inom konkursrätten samt inom europarätten.
  • De viktigare avgörandena om preskription från Arbetsdomstolen kommer att behandlas.

Sagt av tidigare deltagare:
”Märktes att Bosse har lång erfarenhet och Henric är en pedagogiskt bra kursledare och mycket kunnig. Mycket bra kursinnehåll.”
”5/5”
”Hela kursen, från innehåll, föreläsare till alla kringarrangemang och arrangören mycket bra!”

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kursintyg samt boken Preskription i arbetsrätten.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
HR-personal, chefer, fackliga förhandlare, jurister och advokater samt andra som arbetar med dessa frågor
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)

Kursslut 16.30