Jur. kand. LO-TCO Rättskydd AB

Bo Ericson är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd. Som ombud för anställda och fackförbund har han erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar samt från brottmål och skadeståndsmål vid tingsrätter och hovrätter. En stor del av tiden upptas numera av seminarier och föreläsningar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han har även medverkat som författare till böcker om arbetsmiljölagen, semesterlagen, ledighetslagarna, preskription i arbetsrätten samt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Han har även drivit processer i arbetsmiljöfrågor i förvaltningsdomstol.

Undervisar i:

Arbetsmiljörätt
Arbetsprocessrätt