Kurs Intro till konkurrensrätten

Introduktion till konkurrensrätten

Svårbegripligt och tekniskt? En överblick över rättsområdet

Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom resultera i mycket höga böter.

Kursen ger en överblick av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten, missbruk av dominerande ställning, regler gällande offentliga företag och monopol och reglerna om koncentrationskontroll som tillämpas enligt svenska konkurrenslagen (KL) och enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

Regelverket

2:1-2 §§ KL och artikel 101 FEUF
2:7 § KL och 102 FEUF
3:27 § KL och 106.1 FEUF
4:1 § KL och förordning 139/2004

Dessutom läggs särskild fokus på följande frågor:

Konkurrensrättens syfte
Marknadsdefinition
Karteller
Selektiv distribution
Paritetsklausuler
Leveransvägran
Marginalklämning
Rabattsystem
Sanktioner

Sagt av tidigare kursdeltagare:
Påläst och kunnig, samt kunde förmedla sina kunskaper såväl teoretiskt som att ge en praktisk förståelse.
Duktig och engagerande!
Bra att Vladimir förklarade alla termer
Kunnig och engagerad föreläsare
Kommer att ha stor nytta av detta i kommande arbete med ämnet

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Advokater, bolagsjurister, biträdande jurister, VD och bolagsledningar, processförare samt andra som i sitt yrke behöver kunskaper i konkurrensrätt.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30