Arbetsmiljö distansarbete

Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

Arbetsgivaransvaret i praktiken

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete. Med denna utgångspunkt går vi igenom vanliga frågor som uppkommer vid distans- och hemarbete, bl a:

  • Förutsättningarna för arbete på distans
  • Rättigheter och skyldigheter vid distansarbete: Arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skyldigheter
  • Vanliga/typiska risker vid distans- och hemarbete
  • Hur kan arbetsgivaren kontrollera hemarbetsplatsen och att tilldelade arbetsuppgifter inte ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning?
  • Hur kan arbetsgivaren förebygga skador och vidta nödvändiga åtgärder när arbetet utförs i hemmiljö?
  • Vad kan följderna bli om arbetsgivaren brister i sina skyldigheter och arbetstagaren skadas eller blir sjuk av arbetet?
  • Vad kan Arbetsmiljöverket göra och vilka krav kan myndigheten ställa?

 

Tid:
25 januari kl 09.30 – 16.30
Registrering från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Digitalt via Zoom
 
Kursavgift:
8 200 kr exkl. moms
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, tillgång till webbverktyget samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor. Inga förkunskaper krävs.
 
Hålltider:
Registrering 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30