Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

Arbetsgivaransvaret i praktiken

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete. Med denna utgångspunkt går vi igenom vanliga frågor som uppkommer vid distans- och hemarbete, bl a:

  • Förutsättningarna för arbete på distans
  • Rättigheter och skyldigheter vid distansarbete: Arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skyldigheter
  • Vanliga/typiska risker vid distans- och hemarbete
  • Hur kan arbetsgivaren kontrollera hemarbetsplatsen och att tilldelade arbetsuppgifter inte ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning?
  • Hur kan arbetsgivaren förebygga skador och vidta nödvändiga åtgärder när arbetet utförs i hemmiljö?
  • Vad kan följderna bli om arbetsgivaren brister i sina skyldigheter och arbetstagaren skadas eller blir sjuk av arbetet?
  • Vad kan Arbetsmiljöverket göra och vilka krav kan myndigheten ställa?

Sagt av tidigare deltagare: 

Avslappnad och kunnig samt bra på att besvara frågor.

Grupparbete var bra och placerat precis rätt. Bra med genomgång av gruppernas diskussioner. 

Mkt aktuellt ämne. Kul att möta deltagare från andra branscher, om än digitalt, men det gick ju i linje med innehållet.

Tid:
6 november 2024 kl. 09.30 – 16.30
Registrering från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg. 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor. Inga förkunskaper krävs.
 
Hålltider:
Registrering 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30