Kurs i Arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvar- fördjupningskurs

Med fokus på chefens ansvar:

  • Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga, åtgärda och ingripa
  • Arbetstagarens skyldigheter att medverka och följa regler

Denna fördjupningskurs har inriktning det juridiska arbetsmiljöansvaret med särskilt fokus på chefens ansvar. 

Den ger dig ingående kunskaper om vad arbetsmiljöansvaret mer konkret innebär och vilka rättigheter och skyldigheter det medför för arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud samt entreprenörer och inhyrda. Vi går igenom vad konsekvenserna i form av straff och sanktioner kan bli när ansvaret åsidosätts samt hur delegering och ställningsansvar kan påverka straffansvaret. 

Ur kursen:

  • Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga, åtgärda och ingripa
  • Arbetstagarens skyldigheter att medverka och följa regler
  • Entreprenörer och inhyrda; rådighetsansvar och samordningsansvar
  • Uppgiftsfördelning, delegering och ställningsansvar
  • Arbetsmiljöbrott; straffansvar för fysiska personer och företagsbot
  • Sanktionssystemet och Arbetsmiljöverkets tillsyn
  • Rättsfall och aktuella tillsynsärenden

Deltagarna ges insikt om vad de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för arbetsgivare och arbetstagare och hur de påverkar arbetsgivaransvaret.

Ansvarsreglerna vid anlitande av entreprenörer och inhyrda – rådighetsansvaret och samordningsansvaret – genomgås, liksom samverkanssystemet och skyddsombudets rättigheter.

Deltagarna ges vidare kunskap om vad som krävs för en giltig delegering/uppgiftsfördelning, även i koncernförhållanden, samt när det kan bli aktuellt med personligt straffansvar för arbetsmiljöbrott och/eller företagsbot.

Slutligen behandlas Arbetsmiljöverkets tillsyn/inspektionsärenden samt sanktions- och påföljdssystemet enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Viktiga rättsfall och aktuell tillsyn belyses.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6,5 undervisningstimmar

Plats:

Öppen ​kurs: Centralt i Stockholm eller vid företagsanpassat, hos er i era lokaler.

Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:

Målgrupp:
Chefer på alla nivåer såsom VD, linjechefer, arbetsledare samt även HR- och stabsfunktioner. Kursen vänder sig både till nya chefer/funktioner och till den som vill friska upp sina kunskaper. Vidare är den lämplig för jurister och advokater som vill skaffa sig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet.
Grundläggande kunskaper krävs.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 17.00