Kurs Grundläggande förvaltningsrätt

Grundläggande förvaltningsrätt

– Vad är god myndighetsutövning respektive ämbetsmannamässig myndighetsutövning?
– Förvaltningslagens regler och grundprinciper
– Processuella regler
– Handläggnings- och skrivtips

Förvaltningsrätten sätter spelreglerna för stat och kommuner i sina kontakter med allmänhet och företag. Förvaltningsrätten styr såväl förutsättningarna för myndighetsutövning, som vad den enskilde kan kräva vid myndighetskontakter och hur ett ärende ska inledas, handläggas och avslutas utifrån krav på maximal effektivitet och maximal rättssäkerhet.

God myndighetsutövning skapar legitimitet för den offentliga rätten och myndigheternas verksamhet och dålig myndighetsutövning föder misstro och vanmakt hos den som drabbas.
 
Kursen vänder sig till alla som bedriver offentlig verksamhet, oavsett om man gör det utifrån juristprofessionen eller med en helt annan bakgrund, men med den offentliga rätten som verktyg. Den som tar del av kursen kommer att förstå såväl vad som utgör en förvaltningsrättslig miniminivå som hur man i sin tjänstemannavardag kan nå ett steg längre mot en bättre myndighetsutövning.

 
Ur kursen:
1) God myndighetsutövning, vad är det?
a) Lagkrav och om myndighetsutövning under lagarna
b) Rättssäkerhet i snäv och vid bemärkelse
c) Överprövning i domstol

d) Granskning hos JO

2) Ämbetsmannamässig myndighetsutövning, vad är det?
a) Allmänhetens förväntningar
b) Politikens förväntningar

c) Servicemyndighet?

3) Förvaltningslagens regler och dess grundprinciper
a) Snabb och effektiv handläggning
b) Skriftlighet och muntlighet
c) Handlingar in och ut och minimikraven på kommunicering
d) Att motivera ett beslut hur ett ärende ska avslutas

e) Offentlighet och sekretess

4) Processuellt
a) Verkan av olika slags beslut
b) Färdigutrett? Om utredningsskyldighet
c) Vad utreder domstolen vid överklagande?
d) Besvär, inhibition, omprövning och rättskraft

e) Tillsynsbeslut och verkställighet

5) Handläggnings- och skrivtips för den som vill uppnå resultat hos domstolen.

Sagt av tidigare deltagare:

Motsvarade mina förväntningar avseende bredd och djup.
Väldigt matnyttigt och på rätt nivå.
Innehållet kändes på rätt nivå, dvs grundläggande
Väldigt givande med en så erfaren föreläsare.
Margareta är en mycket duktig föreläsare och innehållet var på pricken rätt.                      
Enastående bra föreläsare!
Det var en inspirerande föreläsning!
Hon var mycket kunnig i ämnet och entusiasmerande
Engagerande och mycket kunnig föreläsare.
Bra med egna exempel för att tydliggöra lagstiftningen.
Pedagogisk och bra föreläsning med bra exempel att relatera till.
Heltäckande genomgång av den nya förvaltningslagen.
Mycket bra innehåll som gick att relatera till eget jobb. Tyckte också att kursledaren tog upp bra exempel som var lätta att förstå.

Tid:
23 oktober 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla som arbetar inom den offentliga sektorn och behöver kunskap i dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30