Förvaltningsrätt - fördjupningskurs

Praktisk förvaltningsrätt

– en djupdykning i myndighetsutövningens utmaningar

Förvaltningsrätten inrymmer såväl rättighets- som ingripandenormer. I båda fallen kan myndighetsbesluten utfalla såväl betungande som gynnande. Myndigheternas verksamhet utgör en viktig hörnsten i vår demokrati och individuella rättssäkerhet, varför det är av yttersta vikt att de agerar inom rättssamhällets ramar. Den här kursen handlar om myndighetsrollen i ett komplext samhälle där en rättssäker balans måste upprätthållas, samtidigt som myndigheten inte får tappa fokus i sitt uppdrag. 

Kursen vänder sig till de som läst kursen Grundläggande förvaltningsrätt eller de som på annat sätt är väl förtrogna med förvaltningslagstiftningens grundläggande regler och principer och de grundläggande förutsättningarna för ärendehandläggning och beslutsfattande. Kursen har ett tydligt fokus mot myndighetsstrategier, beslutsskrivande och processföring vidare i domstol i samband med överprövning.

Deltagarna kan komma från statliga och kommunala verksamheter och annan offentlig verksamhet eller från privata verksamheter med myndighetskontakter, som t.ex. konsultverksamheter och representanter för komplexa företag.

Den som tar del av kursen kommer att få en mer djupgående förståelse av förvaltningsrätten i belysning genom aktuella fall, JO:s ställningstaganden samt gällande rätt. Föreläsaren har gedigen erfarenhet såväl praktiskt som akademiskt, genom sina erfarenheter av handläggning och beslutsfattande, företags- och organisationskontakter och domstolsförhandling.

Ur kursen:
– Myndighetsutövning med stöd i rättighets- respektive ingripandelagstiftning och karaktären hos de båda typerna av normer
– Till sin hjälp har myndigheterna, förutom sin speciallagstiftning, en omfattande uppsättning lagar, såsom förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, ärendelagen, och i vissa fall rättegångsbalken, EU-direktiv och EU-förordningar. Vi benar ut gränser och överlappningar.
– Användningen av förelägganden, viten och sanktioner i en rättssäker kontext.
– Vad är ett hotat värde? Svårigheter och regler vid riskanalys.
– Bevisbörda, rättskraft och vad som är prövat i ett ärende
– Handläggningens genomförande, partsställning och ramen för överprövningen
– Överprövningen i domstol och vad den förväntas leda fram till?
– Ramlagar och tolkningsutrymme
– Hur långt sträcker sig myndighetens uppdrag? Utgör regleringsbrevet en yttersta gräns eller kan svaret vara betydligt mer komplext?

Sagt om Margareta på tidigare kurser:

Ambitiöst och tydligt.
Duktig och karismatisk och förklarar med exempel och får med sig gruppen.
Intressant föreläsare.
Väldigt kunnig och engagerad föreläsare.
Mycket kunnig och kunde lyfta fram konkreta exempel från både stat och kommun.
Margaretha Svenning är den svenska förvaltningsrättens rockstjärna.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Anställda vid offentlig verksamhet eller privat verksamhet med myndighetskontakter.
Grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt krävs.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30