Allmänna handlingar och Århuskonventionen

Modern förvaltningsrätt

Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning 

Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den nya lagstiftningen för att stärka ett rättssäkert myndighetsarbete. Förvaltningslagens bestämmelser gås igenom med fokus på dess grundläggande principer och rättssäker handläggning.

Även kommunallagen gås igenom i sina huvuddrag.

De nya lagstiftningarna har ett större fokus mot grundläggande förvaltningsrättsliga principer, grundlagarna och konventionsrätten. Även förvaltningskultur och god handläggning har fått tydligare plats. Kursen vänder sig till tjänstemän och chefer vid statliga eller kommunala myndigheter och den har ett tydligt praktiskt fokus.

Kursen vänder och vrider på den ”nya” förvaltningslagen mot bakgrund av aktuella exempel, rättspraxis och aktuella rättspolitiska frågeställningar. Exemplen är valda för att dels orientera den som är ny i myndighetsvärlden, dels för att öppna upp för djupare juridisk analys för den som så önskar.

Ur kursen:
– Ny förvaltningslag och nya utmaningar för det allmänna
– Staten och kommunen, två delar av det allmänna som fungerar olika
– Staten och kommunen i myndighetsrollen, samma lagar olika förutsättningar
– Vad är kommunalt självstyre och gäller lagarna för en kommun?
– Laglighetsprövning och rättsprövning
– Lagstiftningsprocessen och regelhierarkin
– Förvaltningslagens uppbyggnad och dess subsidiaritet
– Myndighetsutövning under lagarna och legalitetsfrågor i myndigheternas vardag
– Proportionalitet och avvägningar vid myndighetsbeslut
– Tjänstemän och ämbetsmannatradition
– Utredningsskyldigheten och bevisbördan i teori och praktik
– Fullgörelsetalan
– Myndigheter som part och konsten att driva mål vidare
– Vad är serviceskyldighet och var tar den slut?
– Att skriva för adressaten och för överprövningen
– Rättskraften hos myndighetsbeslut och att ändra beslut
– Om jäv, otillbörlig påverkan och rätten att vara skiljaktig
– Har det allmänna tillräckligt med ”självförtroende” för att arbeta rättssäkert?

Tid:
VT 2021 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Tjänstemän och chefer vid statliga eller kommunala myndigheter.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30