Kurs i Att skriva beslut och svara på remisser

Att skriva beslut och svara på remisser

Språket och juridiken       

Inom oss alla finns det en författare. Det är en speciell tillfredsställelse att kunna luta sig tillbaka från den text som nyss knackats fram på datorskärmen och belåtet konstatera att ”den här texten har allt”.

Men hur lösa är egentligen våra ramar som myndighetspersoner? Subjekt, predikat och meningsbyggnad måste naturligtvis sitta där de ska och det är inte heller fel att språkbehandlingen är njutbar, men det måste också finnas något mer i en myndighetstext. Vi skriver för att bli förstådda i ett beslut och vi vill kunna påverka i ett remissvar. Det är till och med så illa att det luddigt skrivna kan vara mer rättsosäkert. Myndighetsutövandets många regler kräver också att vi är objektiva, tar hänsyn till proportionalitet och mycket annat. De formuleringar som används för att ställa krav vid myndighetsutövning måste vara så pass konkreta att beslutet håller för en överprövning.

Hur fungerar det juridiska språket i en myndighetsvärld där det allt oftare är andra än jurister som hanterar ramlagar och utdelar viten? Är det ett oumbärligt verktyg för jurister eller ett kommunikationshinder i ett modernt demokratiskt samhälle?

Kursen ”Att skriva beslut och svara på remisser – Språket och juridiken” har tagit på sig uppgiften att reda ut vad som gäller: vad som klargör och vad som hindrar kommunikationen mellan människor med olika erfarenhet och utbildning. Huvudsyftet är att ge deltagarna en kraftfull hjälp i sin egen myndighetsutövning genom en, såväl teoretiskt som praktiskt, väl förankrad utbildning i hur man använder språket för att kommunicera effektivt i olika sammanhang.

Målet är att deltagarna ska kunna höja ribban när det gäller att skriva beslut och svara på remisser, men också att placera språket i sin legala inramning. Frågor om vad som ska innefattas i ett korrekt avfattat beslut och vilka lagar som styr själva kommuniceringen, disposition av ett yttrande m.m. ingår. Föreläsarnas mångåriga erfarenhet både som myndighetsutövare och lärare utgör en garant för en flexibel utbildning där deltagarnas egna frågor får gott om utrymme.

Denna kurs är mycket lämplig att anpassa för just er myndighet, maila förfrågan till: info@ifju.se

Sagt av tidigare deltagare:

”Kursen motsvarade mina förväntningar. Föreläsarna var spexiga utan att göra avkall på sin professionalitet. Kursmaterialet och övningarna var mycket bra. Gruppen var lagom liten.”
”Margaretha Svenning är den svenska förvaltningsrättens rockstjärna. Presentationen innehöll spännande referenser till kända svenska författare, vilket verkligen föll mig i smaken.”
”Här kan man verkligen tala om dymanic duo. Maria Hultbergs presentation passade väl ihop med Margaretha Svennings presentation. Övergångarna var mjuka och föreläsarna kompletterade varandra på ett enastående sätt.”
”Man fick se exempel på olika typer av beslut och remissvar, vilket var lite av en ögonöppnare för mig. Det var intressant att diskutera utifrån mottagarperspektivet.”
”Lärarna kompletterade varandra väl. Engagerade och roande.”
”Mycket handfast och användbara praktiska tips och råd.”
Bra och mycket tänkvärt som förmedlades.”
”Bredd i erfarenhet som är imponerande. Engagerande.”     
”Föreläste levande så att man verkligen lyssnade. Höll med om i princip alla Marias språkvårdsrekommendationer och – förslag.”
”Väl valda exempeltexter.”
”Maria var behaglig och lätt att lyssna på. Maria och Margaretha hade olika infallsvinklar på samma ämne och det var uppfriskande.”
”Ett praktiskt angreppssätt som jag verkligen uppskattade.”

Tid:
4 oktober 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Digitalt deltagande endast möjligt om ni är två deltagande då kursen innehåller diskussionsuppgifter.
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla som arbetar inom den offentliga sektorn och behöver kunskap i dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30