Kurs Ny Kamerabevakningslag

Ny kamerabevakningslag och GDPR

– Hur har regelverket för kamerabevakning ändrats med kamerabevakningslagen?
– Hur samspelar GDPR med kamerabevakningslagen?

Reglerna för kamerabevakning har ändrats, först genom GDPR och sedan när den nya kamerabevakningslagen började gälla 1 augusti 2018. Färre behöver söka tillstånd för kamerabevakning men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i GDPR respektive brottsdatalagen.

Genom denna heldagskurs får du en genomgång av olika lagregler som kan ha betydelse för kamerabevakning rent allmänt men särskilt när människor bevakas, medvetet eller omedvetet, när personuppgifter sålunda behandlas genom kamerabevakning. Du får många praktiska tips och får möjlighet att ställa frågor till kursledaren samt diskutera med andra deltagare.

Ur kursen:

1. Allmänt om GDPR mm
• Var går gränsen för vad som är personuppgifter – egentligen?
• När ska GDPR tillämpas och vilka undantag finns det?
• Vilka principer för behandling av personuppgifter anger GDPR?
• Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
• Villkor för samtycke och vilka konsekvenser har denna lagliga grund?
• Vad innebär ”särskilda kategorier” av personuppgifter?
• Vad ska det informeras om, i vilka situationer och när?
• Vilka rättigheter har den registrerade och vilka förutsättningar finns för att behöva uppfylla dem, t.ex. dataportabilitet?
• Vilka kännbara sanktioner blir det för de som inte följer regelverket, t.ex. 20 miljoner euro eller 4 % av årsomsättningen för de allvarligaste överträdelserna?
• Vad finns det för vägledningar etc. till GDPR och vad kan man tänka på när det gäller dessa?
• Kort om brottsdatalagen

2. GDPR och kamerabevakningslagen
• För vilka aktörer och när kommer det att behövas tillstånd för kamerabevakning? 
• När tillstånd krävs, hur ansöker man om det? Gäller gamla tillstånd som erhållits i tiden före kamerabevakningslagen trädde i kraft?
• Vilken typ av kamerabevakning omfattas av kamerabevakningslagen och/eller av GDPR samt även brottsdatalagen?
• GDPR innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i GDPR. 
• Högre krav på information om kamerabevakningen både enligt GDPR och enligt kamerabevakningslagen. Kan man få ut bilder på sig själv från kamerabevakning?
• Vad händer om man bedriver olaglig kamerabevakning?
• Vad gäller för kamerabevakning med drönare?
• Särskilda regler för kamerabevakning på arbetsplatsen, arbetsrättsliga regler. 
• Gäller kamerabevakningslagen om man sätter upp en kameraattrapp?
• Får man sätta upp dolda kameror för att bevaka personer?
• Hur kommer Datainspektionen att agera visavi kamerabevakning, tillsyn, vägledning mm?
• Särskilda frågeställningar för följande typer av kamerabevakning:
     a) I skolan
     b) Inom vård- och omsorg
     c) I butiker
     d) Inom polisen

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 200 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 590 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:

Målgrupp:
Kursen gäller för er som behöver eller kommer att behöva känna till regelverken angående behandling av personuppgifter och kamerabevakning. Den är för jurister, advokater, personer som jobbar med IT-säkerhet och fysisk säkerhet, HR-personer och andra som berörs av dessa frågor. Den är även för konsulter som jobbar med att implementera kamerabevakning inom såväl det privata näringslivet som hos olika myndigheter. Ingen förkunskap krävs.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30