Kurs Skyddet för personlig integritet i arbetslivet

Kontroll av anställda

Personlig integritet i arbetslivet – online och offline

– Integritetsskyddet i arbetslivet i den fysiska världen
– Behandling av personuppgifter i arbetslivet
– Kamerabevakningslagen
– GPS-övervakning av anställda, till exempel anställda som kör fordon

– Policy för e-post och Internet
– Följder om arbetsgivaren eller arbetstagaren bryter mot regelverket

Det finns i dag ingen samlad lagstiftning om vilka integritetskänsliga åtgärder en arbetsgivare får vidta mot arbetssökande och anställda. Det enda övergripande regelverket som finns är GDPR, som inte är unikt anpassad för arbetslivets personuppgiftsbehandling, men som kan ge höga sanktionsavgifter om det inte efterföljs. Det finns därför en osäkerhet om vad som gäller i detta gränsområde mellan arbetsrätt och teknisk utveckling. Det är svårt att utan hjälp själv hitta rätt i domar och utredningar och förstå vad man får och inte får göra.

Vidare ger tillämpningen av integritetslagstiftningen i arbetslivet tyvärr inte svar på alla frågor utan behöver ofta uttolkning.

Det är viktigt för din organisation att ha koll på dessa frågor annars kan det bli kostsamt. Exempelvis så fick H&M:s servicecenter i Tyskland en GDPR-sanktion på 367 miljoner kronor. Vid IKEA i Frankrike har två höga chefer fått villkorliga domar och dryga böter och IKEA fick över 10 miljoner kronor i GDPR-sanktion för att de hade organiserat ett omfattande spioneri på sina egna anställda.

Genom denna heldagskurs får du en genomgång av olika lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet och de principer som har  vuxit fram i praxis, från såväl Arbetsdomstolen som Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du får många praktiska tips och får möjlighet att ställa frågor till kursledaren samt diskutera med andra deltagare.

Ur kursen:

– Integritetsskyddet i arbetslivet i allmänhet utanför den digitala världen – offline
• Kort genomgång av arbetsrättens regelsystem och vad som kan få relevans för integritetsskyddet i allmänhet
• Vilka integritetskänsliga frågor får en arbetsgivare ställa vid en anställningsintervju eller i andra sammanhang visavi arbetssökande eller anställda?
• Vad måste arbetssökande eller arbetstagare berätta på eget bevåg?
• Hur ser regelverket ut för personlighetstester?
• Vilka registerkontroller får en arbetsgivare vidta mot en arbetssökande eller anställd? När får man begära brottsregisterutdrag?
• När kan man begära drogtest, alkoholtest eller läkarintyg avseende anställda och arbetssökande?
• När får man söka igenom arbetstagares väskor och skåp?
• Vad är god sed på arbetsmarknaden?
• Vad måste förhandlas rörande dessa frågor och hur kan detta regleras i enskilda anställningsavtal eller i kollektivavtal?
• Löpande genomgång av praxis från Arbetsdomstolen främst såvitt avser olika kontrollåtgärder riktade mot de anställda.

– Behandling av personuppgifter i den digitala världen – online och kamerabevakning
• När får man kameraövervaka anställda? Olika regler för plats dit allmänheten har tillträde och plats dit allmänheten inte har tillträde.
• Får man läsa anställdas e-post och filer? Exempel på policy för e-post och Internet.
• Vilka uppgifter får man lagra om de anställda?
• När får man logga anställdas användning av de IT-hjälpmedel arbetsgivaren tillhandahåller?
• Frågan om ”bring your own device”. Vilken policy har arbetsgivaren såvitt avser användande av anställdas egna datorer och telefoner i arbetsgivarens IT-miljö samt å andra sidan privat användning av arbetsgivarens telefoner och datorer?
• När är det tillåtet att övervaka, via till exempel GPS, var en anställd befinner sig, till exempel anställda som kör olika fordon i tjänsten?
• Vilken information måste man lämna till de anställda rörande behandling av personuppgifter?
• Kort genomgång av IT-säkerhetsfrågor.

Sagt av deltagare vid tidigare kurstillfällen:


Han var lätt att lyssna på och var noga med att vi fick komma till tals och ställa frågor vilket är bra.
Mycket bra kurs!
Det var en klar och tydlig presentation.
Föreläsaren var bra på att försöka få deltagarna att känna sig delaktiga (trots distansundervisning) genom exempel/diskussioner rörande frågor kring just deltagarens arbetsplats.
”Kalle har en bra ”kunskapsbank” att ösa exempel från, så att svåra frågeställningar blir konkretiserade. Oavsett vilket organisation man representerar.”
”Jag är väldigt nöjd, precis vad jag behövde och med koppling till GDPR!”
”Lättsam att lyssna på i ett komplicerat område med bra förklaringar.”
”Han är duktig och kan hela tiden dra paralleller till olika lagar och beslut i instanser som är relevanta för det som man pratar om eller diskuterar”
”Karl-Fredrik ger ett mycket kompetent intryck och tar sig tid att förklara så att alla deltagare är med innan han går vidare.”
”Det var lätt att lyssna på föreläsaren, trots att utbildningen höll på hela dagen. Han hade en mycket bra kontakt med gruppen medan han talade.”
”Väldigt kunnig och påläst. Dessutom en väldigt duktig och inspirerande talare. K-F lyckas göra ett tungt ämne intressant.”
”Mycket bra. Fantastisk personlighet och attityd. Jag fick ut mycket både glädje och fakta.”
Mycket kunnig.

 

Tid:
13 juni 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Målgrupp:
Chefer, IT-ansvariga, säkerhetsansvariga och jurister i både privat och offentlig sektor, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-kaffe 14.30 (15 min)
Kursslut 16.30