Kurs Skyddet för personlig integritet i arbetslivet

Kontroll av anställda

Personlig integritet i arbetslivet – online och offline

– Integritetsskyddet i arbetslivet      
– Behandling av personuppgifter i arbetslivet
– Ny kamerabevakningslag

– Policy för e-post och Internet
– Följder om arbetsgivaren eller arbetstagaren bryter mot regelverket
– Hur har regelverket för anställdas integritetsskydd ändrats med dataskyddsförordningen (GDPR)? 

Det finns i dag ingen samlad lagstiftning om vilka integritetskänsliga åtgärder en arbetsgivare får vidta mot arbetssökande och anställda. Det finns därför en osäkerhet om vad som gäller i detta gränsområde mellan arbetsrätt och teknisk utveckling. Det är svårt att utan hjälp själv hitta rätt i domar och utredningar och förstå vad man får och inte får göra.

Vidare ger tillämpningen av integritetslagstiftningen i arbetslivet tyvärr inte svar på alla frågor utan behöver ofta uttolkning.

När GDPR infördes innebar det den största förändringen för företag och myndigheter inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Vidare finns numera kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs. Hur påverkar denna lagstiftning hur personuppgifter om anställda får behandlas, blir skyddet för de anställdas integritet nu bättre?

Det är viktigt för din organisation att ha koll på dessa frågor annars kan det bli kostsamt. Exempelvis så fick H&M:s servicecenter i Tyskland en GDPR-bot på 367 miljoner kronor samt vid IKEA i Frankrike har två höga chefer fått villkorliga domar samt dryga böter och IKEA fick över 10 miljoner kronor i GDPR-bot för att de organiserat ett omfattande spioneri på sina egna anställda. 

Genom denna heldagskurs får du en genomgång av olika lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet och de principer som vuxit fram i praxis, från såväl Arbetsdomstolen som Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du får många praktiska tips och får möjlighet att ställa frågor till kursledaren samt diskutera med andra deltagare.

Ur kursen:

– Integritetsskyddet i arbetslivet i allmänhet utanför den digitala världen – offline
• Kort genomgång av arbetsrättens regelsystem och vad som kan få relevans för integritetsskyddet i allmänhet
• Vilka integritetskänsliga frågor får en arbetsgivare ställa vid en anställningsintervju eller i andra sammanhang visavi arbetssökande eller anställda?
• Vad måste arbetssökande eller arbetstagare berätta på eget bevåg?
• Hur ser regelverket ut för personlighetstester?
• Vilka registerkontroller får en arbetsgivare vidta mot en arbetssökande eller anställd och vad innebär nytt lagförslag? När får man begära brottsregisterutdrag?
• När kan man begära drogtest, alkoholtest eller läkarintyg avseende anställda och arbetssökande?
• När får man söka igenom arbetstagares väskor och skåp?
• Vad är god sed på arbetsmarknaden?
• Vad måste förhandlas rörande dessa frågor samt hur kan detta regleras i enskilda anställningsavtal eller i kollektivavtal?
• Löpande genomgång av praxis från Arbetsdomstolen främst såvitt avser olika kontrollåtgärder riktade mot de anställda.

– Behandling av personuppgifter i den digitala världen – online och kamerabevakning
• När får man kameraövervaka anställda? Är det olika regler för plats dit allmänheten har tillträde och plats dit allmänheten inte har tillträde? 
• Får man läsa anställdas e-post och filer? Exempel på policy för e-post och Internet.
• Vilka uppgifter får man lagra om de anställda?
• När får man logga anställdas användning av de IT-hjälpmedel arbetsgivaren tillhandahåller?
• Frågan om ”bring your own device”. Vilken policy har arbetsgivaren såvitt avser användande av anställdas egna datorer och telefoner i arbetsgivarens IT-miljö samt å andra sidan privat användning av arbetsgivarens telefoner och datorer?
• Vilken information måste man lämna till de anställda rörande behandling av personuppgifter?
• Hur förändras regelverket för anställdas integritetsskydd med GDPR?
• Kort genomgång av IT-säkerhetsfrågor.

Sagt av deltagare vid tidigare kurstillfällen:


Han var lätt att lyssna på och var noga med att vi fick komma till tals och ställa frågor vilket är bra.
Mycket bra kurs!
Det var en klar och tydlig presentation.
Föreläsaren var bra på att försöka få deltagarna att känna sig delaktiga (trots distansundervisning) genom exempel/diskussioner rörande frågor kring just deltagarens arbetsplats.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Målgrupp:
Chefer, IT-ansvariga, säkerhetsansvariga och jurister i både privat och offentlig sektor, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Rast 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Rast 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30