Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

Om marknadsföring, varumärken, upphovsrätt och om de juridiska riskerna och möjligheterna

Idag används kommunikation och marknadsföring genom sociala medier av företag, myndigheter och organisationer. Det kan vara såväl på Snapchat, Instagram, Facebook, som genom bloggar och tweets. När man finns på olika sociala medier blir frågor om reklambudskap jämte användning av varumärken och upphovsrättsligt skyddat material högaktuellt.

Under kursen diskuteras och analyseras de juridiska aspekterna och utmaningarna vid marknadsföring och varumärkesbyggande på internet. Frågorna med utgångpunkt i upphovsrätten, känneteckensrätten och marknadsrätten. Kursen ger en genomgång av relevanta lagar. Vidare behandlas rättsfall från Marknadsdomstolen, de allmänna domstolarna och EU-domstolen.

Under kursen diskuteras och analyseras olika immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor, bl.a.:

  • Vad gäller vid Influencer Marketing?
  • Hur ska man annonsmärka i sociala medier?
  • Är det immaterialrättsintrång att använda någons varumärke eller titel som användarnamn eller en profil på t.ex. Twitter?
  • Vad gäller vid sökordsannonsering? Och vilket ansvar har tjänsteleverantören?
  • Hur skall man förhålla sig till ICCs regler för elektronisk marknadsföring?
  • Vem har marknadsrättsligt ansvar för att hindra otillbörlig marknadsföring?
  • Är det lämpligt att rekommendera en produkt i facebookgruppen?
  • Var går gränserna för smygreklam?
  • Hur tillämpas marknadsföringslagens på sökmotorers resultat, i tweets, på bloggar m.m.
  • Vilka miljöpåståenden är okej i reklam?

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:

Kursen vänder sig till bolagsjurister, advokater, projektledare och andra som behöver ha kunskap om marknadsföring på internet och möjligheterna att använda varumärken och upphovsrättsliga verk i digitala miljöer.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30