AI och immaterialrätt

Särskilt om avtal, patent och upphovsrätt i förhållande till AI

Genom AI sker en omvälvande teknikutveckling samtidigt som allt fler företag, myndigheter och organisationer både utvecklar och använder AI. Just immaterialrätt samt avtalsrätt som skydd för AI är en högaktuell fråga. Samtidigt uppkommer andra frågor, som vem som är ansvarig för immaterialrättsintrång som begås av AI. I praktiken kan det kan leda till immaterialrättsliga intrång och avtalsrättsliga misstag.

Under kursen diskuteras och analyseras olika immaterialrättsliga och avtalsrättsliga frågor i förhållande till AI, bl.a.:

– Hur kan AI skyddas immaterialrättsligt?
– Vem äger den kod AI:n utvecklar?
– Vad gäller när AI:n gör immaterialrättsintrång genom att t.ex. använda annans kod vid självlärning? Och vilket ansvar har företaget som AI:n är knuten till?

Kursen ger en genomgång av relevanta lagar och rättsfall.

Tid:
VT 2021 kl 10.00 – 13.45
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 3 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
4 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 5 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, lunch samt kursintyg.
 
Föreläsare:
 
Målgrupp:
Bolagsjurister, advokater och ingenjörer. 
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.30
Kursstart 10.00
Lunch ca 11.30 (45 min)
Kursstart 12.15
Kursslut 13.45