Kurs Skyddet för personlig integritet i arbetslivet

Skyddet för personlig integritet i arbetslivet – online och offline

– Integritetsskyddet i arbetslivet      
– Behandling av personuppgifter i arbetslivet
– Ny kamerabevakningslag trädde i kraft 1 augusti 2018

– Policy för e-post och Internet
– Följder om arbetsgivaren eller arbetstagaren bryter mot regelverket
– Hur har regelverket för anställdas integritetsskydd ändrats med dataskyddsförordningen (GDPR)? 

Det finns i dag ingen samlad lagstiftning om vilka integritetskänsliga åtgärder en arbetsgivare får vidta mot arbetssökande och anställda. Det finns därför en osäkerhet om vad som gäller i detta gränsområde mellan arbetsrätt och teknisk utveckling. Det är svårt att utan hjälp själv hitta rätt i domar och utredningar och förstå vad man får och inte får göra.

Vidare ger tillämpningen av integritetslagstiftningen i arbetslivet tyvärr inte svar på alla frågor utan behöver ofta uttolkning.

När GDPR infördes innebar det den största förändringen för företag och myndigheter inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Vidare finns numera kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs. Hur påverkar denna lagstiftning hur personuppgifter om anställda får behandlas, blir skyddet för de anställdas integritet nu bättre?

Genom denna heldagskurs får du en genomgång av olika lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet och de principer som vuxit fram i praxis, från såväl Arbetsdomstolen som Datainspektionen. Du får många praktiska tips och får möjlighet att ställa frågor till kursledaren samt diskutera med andra deltagare.

Ur kursen:

– Integritetsskyddet i arbetslivet i allmänhet utanför den digitala världen – offline
• Kort genomgång av arbetsrättens regelsystem och vad som kan få relevans för integritetsskyddet i allmänhet
• Vilka integritetskänsliga frågor får en arbetsgivare ställa vid en anställningsintervju eller i andra sammanhang visavi arbetssökande eller anställda?
• Vad måste arbetssökande eller arbetstagare berätta på eget bevåg?
• Hur ser regelverket ut för personlighetstester?
• Vilka registerkontroller får en arbetsgivare vidta mot en arbetssökande eller anställd och vad innebär nytt lagförslag? När får man begära brottsregisterutdrag?
• När kan man begära drogtest, alkoholtest eller läkarintyg avseende anställda och arbetssökande?
• När får man söka igenom arbetstagares väskor och skåp?
• Vad är god sed på arbetsmarknaden?
• Vad måste förhandlas rörande dessa frågor samt hur kan detta regleras i enskilda anställningsavtal eller i kollektivavtal?
• Löpande genomgång av praxis från Arbetsdomstolen främst såvitt avser olika kontrollåtgärder riktade mot de anställda.

– Behandling av personuppgifter i den digitala världen – online och kamerabevakning
• När får man kameraövervaka anställda? Är det olika regler för plats dit allmänheten har tillträde och plats dit allmänheten inte har tillträde? Ny kamerabevakningslag började gälla den 1 augusti 2018.
• Får man läsa anställdas e-post och filer? Exempel på policy för e-post och Internet.
• Vilka uppgifter får man lagra om de anställda?
• När får man logga anställdas användning av de IT-hjälpmedel arbetsgivaren tillhandahåller?
• Frågan om ”bring your own device”. Vilken policy har arbetsgivaren såvitt avser användande av anställdas egna datorer och telefoner i arbetsgivarens IT-miljö samt å andra sidan privat användning av arbetsgivarens telefoner och datorer?
• Vilken information måste man lämna till de anställda rörande behandling av personuppgifter?
• Hur förändras regelverket för anställdas integritetsskydd med GDPR?
• Kort genomgång av IT-säkerhetsfrågor.

Tid:
HT 2020 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 200 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 590 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg
 
Målgrupp:
Chefer, IT-ansvariga, säkerhetsansvariga och jurister i både privat och offentlig sektor, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30