Kurs Saklighet och opartiskhet

Saklighet och opartiskhet

– i myndigheters verksamhet

Principen om lika behandling, saklighet och opartiskhet är centrala frågor i såväl den svenska som den EU-rättsliga förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över de krav som principen om saklighet och opartiskhet ställer på svenska myndigheter, både vad gäller de rättsliga grunderna och praxis från domstolar och JO på olika områden.

Kraven på saklighet och opartiskhet följer av 1:9 RF och 5 § 2 st. förvaltningslagen, Art. 14 EKMR och Art. 20 EU-stadgan. Det är ett krav som gäller allmänt i förvaltningen och vid myndighetsutövning oavsett vem som utför den. Till stor del är kraven på saklighet och opartiskhet institutionaliserade i bl.a. bestämmelser om jäv vid beslutsfattande och handläggning, men saklighetskravet går i vissa avseenden utöver kravet på frånvaro av jäv.

I kursen behandlas dels innehållet i kraven på saklighet, opartiskhet och lika behandling och dels dess förhållande till de mer specifika förbuden mot diskriminering på olika områden, samt frågan om i vilken grad kraven på saklighet och opartiskhet begränsar lagstiftarens handlingsutrymme.

Kravet på saklighet och opartiskhet träffar i första hand myndighetsutövning. Det finns dock ett saklighetskrav även i de delar av den offentliga verksamheten som inte innebär myndighetsutövning, bl.a. vad gäller myndigheters spridning av information i olika former, liksom frågor kan aktualiseras i olika typer av faktisk verksamhet, t.ex. vad gäller utbildning.

Ur kursen:

 • Saklighet, opartiskhet och lika behandling: de rättsliga grunderna
  • RF 1:9
  • 14 EKMR
  • 20 EU-stadgan
 • Lika behandling och de särskilda diskrimineringsförbuden
  • RF 1:9 och diskrimineringslagstiftningen
  • 20 EU-stadgan och dess förhållande till Art. 21 och 23 EU-stadgan
 • Lagstiftarens utrymme att särbehandla enskilda
 • Förvaltningens utrymme att särbehandla enskilda

Betydelsen av saklighet- och opartiskhet i myndighetsutövning.

 • Vem träffas av kravet på saklighet?
  • Myndigheter
  • Enskilda som utövar myndighet
  • Enskilda som bedriver verksamhet på uppdrag av det allmänna
 • Vilka verksamheter omfattas av kravet på opartiskhet?
  • Myndighetsutövning och beslutsfattande
   • Fördelning av förmåner
   • Betungande beslut
   • Anställningsbeslut
   • Upphandling
   • Myndigheters kommersiella beslutsfattande
  • Information
  • Myndigheters olika faktiska verksamheter
   • Bibliotek
   • Skolor
   • Sjukvård
   • Försvar

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla inom offentlig sektor och andra som berörs av dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30