Kurs Entreprenad - tekniska konsulter

Entreprenadjuridik – tekniska konsulter

En genomgång av det regelverk som påverkar tekniska konsulter med utgångspunkt i standardavtalet ABK 09

Kursen omfattar grundläggande konsultjuridik, d.v.s. juridiken som bland annat styr konsultens ansvar för de tjänster han tillhandahåller.  Kursen innefattar en genomgång av det regelverk som påverkar tekniska konsulter och tar sin utgångspunkt i standardavtalet ABK 09 som nästan alltid används i relationen mellan konsult och uppdragsgivare.

Syftet med kursen är bland annat att deltagarna ska ges kunskap om olika sätt att upphandla konsulter. Frågeställningar som behandlas är vilka krav som ställs på konsultens utförande av uppdraget, skadeståndsregler, hur rätten till uppdragsresultatet kan hanteras i avtal mellan parterna samt konsultansvarstvistens särskilda drag.

 Ur kursen:

 • Avtalsfrågor vid konsultavtal, beställning, uppdragsbekräftelse, avtalstidpunkt m.m. 
  Omfattning och upphandlingsformer

 • Genomförande; krav på fackmässighet m.m.
  Organisation; behörighetsfrågor, m.m.

 • Tider

 • Ansvarsregler; projekteringsmissar, preskription och försäkring

 • Ekonomi; fast eller rörligt arvode, blandformer och budget

 • Rätten till uppdragsresultatet, ändamålet med uppdraget

 • Konsultansvarstvister, svårigheterna med skadeståndskrav

 • Användande av administrativa föreskrifter – enligt egna mallar och/eller AF Konsult 

 • Fällor och fel vid konsultavtal 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Målgruppen för kursen är tekniska
konsulter (t ex konstruktörer, projektledare, arkitekter) samt beställare som upphandlar tekniska konsulter eller på något sätt kommer i kontakt med tekniska konsulter

Före kurstillfället kommer deltagarna få en enkät om förkunskaper inom entreprenadjuridiken, så att kursen anpassas till rätt nivå för aktuellt tillfälle.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30