Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

Marknadsföring i nya digitala medier

– Särskilt om marknadsföring i nya medier online, med fokus på marknadsföringsrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt
– Hur skyddar ni er och vad får ni använda?
– Både vid informations- och marknadsföringssyfte

Allt fler företag, myndigheter och organisationer både exponerar sig och marknadsför produkter och tjänster i såväl tryckt material som på internet, som t.ex. på Facebook, genom bloggar och tweets. Möjligheterna till marknadsföring i digitala kanaler och att nå ut till nya målgrupper på ett snabbt och effektivt sätt framstår som närmast obegränsade. Samtidigt ökar riskerna för att marknadsföringen inte uppfyller gällande regelverk eller innehåller otillåtet material, t.ex. annans bilder eller kännetecken. Ett uppmärksammat fenomen på senare tid är marknadsföring genom s.k. influencers och bloggare, som i många fall inte uppfyller tillämpliga lagar och regler.

Numera ställs man dagligen inför olika problem och beslut som berör formen av marknadsföring samt användning av bl.a. bilder, texter, ljud och varumärken. Det är därför viktigt att förstå vilken tillämplighet de marknadsföringsrättsliga reglerna har vid marknadsföring i digitala medier. Det är också viktigt att förstå hur immaterialrättsligt skyddat material får användas för att undvika att begå intrång i annans rätt och att behöva utge eventuellt skadestånd.

Utbildningsdagens mål är att deltagaren ska kunna förstå gränserna för vad som utgör tillåten marknadsföring samt hur upphovsrätt och kännetecken m.m. kan användas inom den egna verksamheten. Efter utbildningens genomförande kommer deltagarna att kunna lösa enklare frågor kring användning av immaterialrättsligt skyddat material.

Kursen tar upp aktuella rättsfrågor med förslag på praktiska tillvägagångssätt.

Ur kursen:

 • Vad gäller vid marknadsföring i bloggar?
 • Vem har marknadsrättsligt ansvar för att hindra otillbörlig marknadsföring, bloggaren eller annonsören?
 • Är det lämpligt att rekommendera en produkt i Facebook-gruppen?
 • Hur skyddas ett varumärke, t.ex. vid användning i social media?
 • När får man använda andras varumärken i egen marknadsföring?
 • Vilket material är upphovsrättsligt skyddade?
 • När får man skanna bilder och texter?
 • Hur får man använda material som finns på internet?
 • När får man publicera text och bild på webben som skapats av anställda?
 • Hur ska man hantera upphovsrättsligt material på företagets Facebook-sida?
 • Vad gäller vid länkning på nätet?
 • Är det immaterialrättsintrång att använda någons varumärke eller titel som användarnamn eller en profil på t.ex. Twitter?
 • Vad gäller vid sökordsannonsering? Och vilket ansvar har tjänsteleverantören?

Sagt av tidigare deltagare:

Bra tempo, bra understödjande, praktiska exempel osv.

Mycket bra och givande. Stojan varvade föreläsning med klargörande exempel vilket klargjorde mycket.

Väldigt intressant och bra upplägg.

För mig som inte har juridisk bakgrund var detta jätte värdefullt och informativt!

Otroligt proffsig och duktig, lätt att förstå! (Stojan)

Inspirerande trots det tunga ämnet.

Lätt att förstå och ta till sig det hon sa! (Sanna)

Tid:
INGET DATUM INBOKAT kl 09.30 – 16.00
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 5,5 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, webbredaktörer, informations- och marknadsföringsansvariga, IT-personal och andra som arbetar med dessa frågor inom privat och offentlig sektor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.00