Advokat, Cirio advokatbyrå

Advokat Christopher Tehrani är verksam vid Cirio Advokatbyrå där han ansvarar för byråns tvister hänförliga till bl.a. patent och företagshemligheter. Christopher är specialiserad på IP-tvister och företräder ofta klienter i större pan-europeiska rättegångar och skiljeförfaranden rörande bl.a. patent, företagshemligheter, varumärken och upphovsrätt. Christopher anlitas också ofta av klienter inom Life Sciences-sektorn för regulatorisk rådgivning. Därutöver arbetar Christopher också med strategier inom IP och uppbyggnad av immaterialrättsligt skydd.

Christopher är rekommenderad av flertal ledande rankningsinstitut inom immaterialrättens område och i synnerhet för patenträttsliga processer. Han är utsedd som svensk expert inom internationella AIPPI:s stående kommittee för patent. Christopher är dessutom styrelseledamot i den Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG). 

Undervisar i:

Företagshemligheter