Moms vid e-handel

Moms vid e-handel

Reformen den 1 juli 2021 av särskilda ordningar för moms vid e-handel m.m. Genom reformen av särskilda ordningar för redovisning och betalning av moms…

Kurs Avtal och momsproblem

Avtal och momsproblem

- en fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa…

Kurs Ägarledda företag

Ägarledda företag

- skattefrågor i små och medelstora företag Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora…