Vattenkraftverk

Vattenverksamheter nu och i framtiden

En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv. En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.
Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.

Kurs Miljörätt - fem fokusområden

Miljörätt – fem fokusområden

Naturtillgångar, klimat, vatten, kemikalier och myndighetskontakter Miljöbalken har nu 20 år på nacken och regelverket har förändrats över tid och fått en omfattande rättspraxis…

Kurs Miljötillsyn

Miljötillsynens praktik

En kurs om lagar, hur man utför tillsyn på bästa sätt, hur man skriver bra beslut och hur man prioriterar riskbaserat. Den här kursen…

Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Dyrt och krångligt eller rimligt och överblickbart?- Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda?- Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken Till dig…