Vattenkraftverk

Vattenverksamheter nu och i framtiden

En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv. En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.
Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.

Kurs Miljötillsyn

Miljötillsyn

- Praktik och juridik Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med miljötillsyn och kontroll vid kommun, länsstyrelse eller vid en central…

Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Dyrt och krångligt eller rimligt och överblickbart?- Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda?- Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken Till dig…