Kurs En ny arbetsrätt?

En ny arbetsrätt

- Ny reglering av anställningsskyddet i LAS Välkommen till en heldag med genomgång av förslaget till ny reglering av anställningsskyddet i LAS-proposition 2021/22:176 Flexibilitet,…

GDPR för arbetsmarknadens parter

Om du arbetar inom en arbetsgivarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetsgivare eller arbetar inom en arbetstagarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetstagare eller har ett fackligt uppdrag…

Rehabilitering och missbruksproblem

Rehabilitering och missbruksproblematik

Praktisk utbildning varvad med grupparbete och teori När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av missbruk/sjukdom aktualiseras olika rättsregler som…

Kus i Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

- vid arbetsrättsliga förhandlingar Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal…

Kurs om Ofrivillig misskötsel

Ofrivillig misskötsel

Svåra uppsägningar på grund av:- Sjukdom (både fysisk och psykisk)- Samarbetssvårigheter- Bristande kompetensSjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem både för de drabbade arbetstagarna…

Kurs Praktisk rehabilitering

Praktisk rehabilitering i tio steg

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin…

Kurs Skyddet för personlig integritet i arbetslivet

Kontroll av anställda

Personlig integritet i arbetslivet - online och offline- Integritetsskyddet i arbetslivet      - Behandling av personuppgifter i arbetslivet- Ny kamerabevakningslag- Policy för e-post och…