Rättshaverism och AI

Rättshaveristiskt beteende 2.0 och AI

Serviceskyldighet och arbetsmiljö - var går gränserna? En myndighet berättar: Vi märker att synpunkter från personer med rättshaveristiskt beteende blir allt mer avancerade i…

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet

Stalkning, eller olaga förföljelse som är den riktiga brottsrubriceringen, är ett beteende som vanligtvis hör hemma i privata relationer. Men även den som möter människor i sitt arbete kan bli utsatt för ett stalkande beteende som kan te sig både skrämmande och overkligt.

GDPR för arbetsmarknadens parter

Om du arbetar inom en arbetsgivarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetsgivare eller arbetar inom en arbetstagarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetstagare eller har ett fackligt uppdrag…

Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete.

Uppsägning vid arbetsbrist - Distansutbildning

Uppsägning vid arbetsbrist

- Skapa en checklista för varje steg i processen Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna…

Chefens konfliktfyllda samtal

Chefens konfliktfyllda samtal

Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som…