Rehabilitering och missbruksproblem

Rehabilitering och missbruksproblematik

Praktisk utbildning varvad med grupparbete och teori När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av missbruk/sjukdom aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning.…

Uppsägning vid arbetsbrist - Distansutbildning

Uppsägning vid arbetsbrist – Distanskurs

- Hur hanterar man en arbetsbristuppsägning på ett korrekt sätt?  Behöver du lära dig hur en uppsägning ska gå till?Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för…

Företagshemligheter

Företagshemligheter

De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och…

Chefens konfliktfyllda samtal

Chefens konfliktfyllda samtal

Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som envist håller fast vid en destruktiv…

Hantera rättshaveristiskt beteende

Praktiska verktyg, gränssättning och praxis Det finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det…

Kurs arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt för chefer – på distans

Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från…

Kus i Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

- vid arbetsrättsliga förhandlingar Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal men även utifrån enkla praktiska övningar…

Kurs om Ofrivillig misskötsel

Ofrivillig misskötsel

Svåra uppsägningar på grund av:- Sjukdom (både fysisk och psykisk)- Samarbetssvårigheter- Bristande kompetensSjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem både för de drabbade arbetstagarna och arbetsgivarna. LAS bygger på en…

Kurs Praktisk rehabilitering

Praktisk rehabilitering i tio steg

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning. Aktuella regler är utsprida i…