GDPR för arbetsmarknadens parter

Om du arbetar inom en arbetsgivarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetsgivare eller arbetar inom en arbetstagarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetstagare eller har ett fackligt uppdrag…

Rehabilitering och missbruksproblem

Rehabilitering och missbruksproblematik

Praktisk utbildning varvad med grupparbete och teori När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av missbruk/sjukdom aktualiseras olika rättsregler som…

Uppsägning vid arbetsbrist - Distansutbildning

Uppsägning vid arbetsbrist

- Skapa en checklista för varje steg i processen Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna…

Chefens konfliktfyllda samtal

Chefens konfliktfyllda samtal

Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som…

Kus i Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

- vid arbetsrättsliga förhandlingar Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal…