Kurs om Barnets rättigheter i asylprocessen

Barnets rättigheter i asylprocessen

Barn har ett utökat rättighetsskydd jämfört med vuxna. Vilka förpliktelser innebär detta vid prövningen av barns asylansökningar för offentliga biträden, Migrationsverket och migrationsdomstolarna?

Kursen har som ambition att ge deltagarna fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att på ett bättre och mer systematiserat sätt kunna tillvarata barns rättigheter under asylprocessen.

Följande är exempel på sådant som kommer att tas upp under kursen:
· Barnspecifika asylskäl och barnspecifik tillämpning av centrala asylrättsliga begrepp
· Vad skiljer i flyktingskapsbedömningen när den sökande är ett barn jämfört med en vuxen?
· Åldersbedömningar
· Särskilt ömmande omständigheter, artikel 3 och 8 i Europakonventionen samt barnkonventionens betydelse
· Vad innebär godtagbara mottagningsförhållanden i hemlandet och vilka krav ställs på barnhem och/eller annat nätverk i hemlandet?
· Genomgång av relevant praxis från Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen, EU-domstolen och FN:s barnrättskommitté
· Från förordnande till beslut – tips och tankar om hur du bäst företräder ett barn

 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 200 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 590 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Advokater, jurister, offentliga biträden, anställda vid Migrationsverket och migrationsdomstolarna och andra som arbetar med dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30