Chefens konfliktfyllda samtal

Chefens konfliktfyllda samtal

Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som envist håller fast vid en destruktiv bild av sin omgivning, som hotar med repressalier och som spelar in varje samtal med dig, som gör anspråk på att tala i andras intresse men samtidigt är fast i sin egen bild av hur något är. Personal som blir informella ledare och utmanövrerar dig som chef. Fokus ligger främst på det konfliktfyllda samtalet, juridiska aspekter av arbetsrättsliga åtgärder berörs i mindre utsträckning.

Att bli chef kan upplevas som en bekräftelse av det egna arbetet. Organisationen tror på mig och ser att jag kan tillföra arbetet något värdefullt. Jag får nya sammanhang, delvis nya kollegor och förhoppningsvis nya möjligheter.

Som chef nära verksamheten ska man också klä skott för och företräda en organisationsmodell som inte alltid tycks vara den bästa för uppdraget och som väcker personalens missnöje. Chefen får den otacksamma uppgiften att genomdriva nya förändringar när de gamla knappt hunnit bli rutiner. Chefen ställs även inför ledningens förväntningar och förhoppningar, personalens oro, misstänksamhet och missnöje från kunder, klienter och brukare.

Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift att finnas till för en särskild grupp av människor och lösa speciella uppgifter, men där den anställde av olika anledningar inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och på ett förlamande sätt kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?

Ur kursen:

  • Så samtalar du den med den anställde som lägger skulden på dig
  • Verktyg för konstruktiva samtal
  • Den konfliktfyllde anställde och övrig personal – gör skillnad
  • Validera istället för att argumentera
  • När den anställde vänder sig till massmedia och sociala media
  • Informella ledare i arbetsgruppen
  • Några fallgropar man som chef kan hamna i
  • Att förebygga konfliktfyllda situationer på arbetet
  • Att förstå min utsatthet som chef och bevara glädjen i arbetet

Jakob har blivit intervjuad av Kristina Bähr om ”Chefens konfliktfyllda samtal”  i Hjärnpodden, lyssna HÄR 

        Vad kursdeltagare sagt om Jakob vid tidigare kurser:

Fantastiskt bra kurs! Otroligt bra material, tankar och handlingsförslag. Även föreläsaren var kompetent, underhållande och mycket behaglig att lyssna på. Njöt!
Det märktes att han har vetskap om vad han pratar om.
En mycket bra kurs som tog upp relevanta exempel och gav verktyg till att hantera situationer.
Trevlig föreläsare med god kompetens. Gav modeller i bemötande och dialog med medarbetare.
Bra med många exempel, snabb att fånga upp frågor och väva in dem i presentationen.
Väldigt bra och lätt att lyssna på. Bra med verkliga händelser och egna upplevelser.
Behaglig att lyssna på och intressant framtoning.
Väldigt duktig föreläsare. Imponerad av hans sätt att formulera och utrycka sig. Var som att lyssna till en fantastisk saga.
Teori varvat med tydliga exempel.
Väldigt intressant!

Tid:
1 oktober 2024 kl 08.30 – 12.00
Registrering från kl. 08.00
Kursen motsvarar 3,5  undervisningstimmar

Plats:
Digitalt via Zoom
 
Kursavgift:
4 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 5 290 kr exkl. moms)
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla som är i en arbetsledande ställning inom privat och offentlig sektor
 
Hålltider:
Registrering 08.00
Kursstart 08.30
Rast 10.15 (15 min)
Kursslut 12.00