Kurs om ÄTA-arbeten

Hinder, störningar och ÄTA-arbeten

Vad gäller när förutsättningarna förändras, eller när parterna har olika syn på vad som ingår? 

Det ekonomiska utfallet av en entreprenad är beroende av hur väl beställaren och entreprenören kan hantera hinder, störningar och ÄTA-arbeten i byggprocessen. En entreprenör som hindras och inte arbetar under avtalade förutsättningar drabbas av effektivitetsförluster, vilket leder till merkostnader.
Dessa merkostnader kan beställaren i vissa fall vara skyldig att betala för. Kursen behandlar juridiken kring hinder och störningar, där vi belyser regelverket och parternas möjligheter att hantera situationer som kan uppstå i byggprojekt.
Vi går även igenom det regelverk som styr ÄTA-arbeten; såväl formaliaregler som ersättningsregler.

Kursen behandlar bland annat följande:

  • Genomgång av den formalia som påverkar ÄTA-arbeten samt hur beställare och entreprenörer bör agera i projekten vid förekomst av ÄTA-arbeten.
  • Vilka förutsättningar en entreprenör ska kalkylera med när man lämnar anbud och hur beställaren kan påverka dessa förutsättningar vid upphandlingen
  • Vanliga fällor vid upphandling eller genomförande av entreprenadprojekt.
  • Prissättningsmodeller för ÄTA-arbeten.
  • Hinder och störningar i projekten.
  • Preskriptionsregler.
  • Skillnader mellan AB 04 och ABT 06 vid förekomst av ÄTA-arbeten.
  • Hantering av risker i projekten.
  • Senaste praxis på området.
 
Sagt av tidigare kursdeltagare:

”Kunnig lärare, mycket bra kursinnehåll.”
”Bra och intressant kurs. Bra med exempel ur verkligheten.”
”5/5”
”Nyttigt att få höra riktiga fall som gått till tvist och anledning till detta och även ta del av andra deltagares problem kring ÄTA och entreprenörer.”
”Genomgången av framtaget kursmaterial utfördes på ett tydligt och flexibelt sätt anpassat till de frågor som ställdes.”

 

Tid:
28 oktober 2024 kl. 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms

(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)

Kursavgiften inkluderar:
Frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kursdokumentation samt standardavtalen AB 04/ABT 06 och kursintyg
 
Föreläsare:

Målgrupp:
Alla som på något sätt kommer i kontakt med bygg- anläggnings- eller installations-entreprenader, till exempel beställare, upphandlare, entreprenörer, projektledare, bolagsjurister, konsulter, besiktningsmän, sakkunniga, arkitekter, m m.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30