Kurs Motpart på obestånd

Motpart på obestånd

Hur man bäst hanterar kunder, leverantörer och andra samarbetspartners som har ekonomiska problem

De flesta företag stöter förr eller senare på motparter med ekonomiska problem, vilket föranleder flera speciella frågeställningar. Hur skulle man kunna ha upptäckt detta? Vad kan man göra nu? Fel hanterat kan en sådan motpart leda till stor skada för det egna företaget. Rätt hanterat kan i bästa fall kund/kreditförluster undvikas helt.

Hyresvärdar, finansbolag, revisorer, franchisegivare och banker är bara några exempel på aktörer som regelbundet måste hantera avtalsparter som hamnar i ekonomiska problem.

I denna kurs angrips obeståndsrätten utifrån; från den drabbade borgenärens perspektiv. Kursen är praktiskt inriktad med verklighetsbaserade exempel, men väl juridiskt underbyggd.

Ur kursen:
Hur kan man upptäcka motpartens ekonomiska problem?
– Offentlig tillgänglig information

– Vilka frågor ska man ställa?
– När man brukar upptäcka problemen
Uppsägning av avtal
– När kan man säga upp eller häva?

– Obeståndsklausuler, vilken betydelse har de egentligen?
– Hur beräknas skadestånd?
Indrivning – att försöka få betalt
– Från faktura till konkursansökan
Om motparten försätts i konkurs
– Crash course i konkurshanterimg

– Vad man inte får missa som fordringsägare
– Att förstå förmånsrätt
– Tvister i konkurs
Om motparten inleder rekonstruktion
– Hur pågående avtal bör hanteras

– Hur fungerar ett offentligt ackord?
– Om man är missnöjd med rekonstruktionen
Hur påverkas olika avtalstyper?
– Lokalhyreskontrakt

– Leasingavtal
– Licensavtal
– Entreprenadkontrakt
– Lån
– Leveransköp
– Franchiseavtal
– Med flera
Damage control – att hitta en lösning i en svår situation
Risken för återvinningsbara transaktioner
– Återvinning på objektiva grunder

– Återvinning vid ond tro
– Är det ens lönt att överväga återvinningsrisken?
Skattemässiga konsekvenser
Det personliga ansvaret
– Styrelseansvaret i motpartsbolaget

– Borgen, hanterad på rätt sätt
Hur förebygger man nya problem?
– Betalningsvillkor

– Säkerheter
– Ekonomisk kontroll och uppföljning

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Företag som återkommande tvingas hantera motparter med ekonomiska problem. Rådgivare till ovannämnda företag.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30