Ignacio Vita

Advokat, Sju advokater

Ignacio Vita är advokat specialiserad inom asyl- och migrationsrätt. Han företräder asylsökanden inför Migrationsverket, migrationsdomstolarna samt inför Europadomstolen. Ignacio är även verksam som doktorand i internationell rätt vid juridiska fakulteten på Uppsala universitet där han arbetar på en avhandling om domstolars tolkning och tillämpning av internationell rätt vid prövning av migrationsmål.

Ignacio har flera års erfarenhet av att undervisa verksamma jurister och advokater i migrationsrätt och Europakonventionens betydelse.

Undervisar i:

Barnets rättigheter i asylprocessen