Rättshaverism och AI

Rättshaveristiskt beteende 2.0 och AI

Serviceskyldighet och arbetsmiljö - var går gränserna? En myndighet berättar: Vi märker att synpunkter från personer med rättshaveristiskt beteende blir allt mer avancerade i…

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet

Stalkning, eller olaga förföljelse som är den riktiga brottsrubriceringen, är ett beteende som vanligtvis hör hemma i privata relationer. Men även den som möter människor i sitt arbete kan bli utsatt för ett stalkande beteende som kan te sig både skrämmande och overkligt.

Offentlighet och sekretess - fördjupning

Offentlighet och sekretess – fördjupning

En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar…

Chefens konfliktfyllda samtal

Chefens konfliktfyllda samtal

Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som…

Kurs om EU:s nya dataskyddsförordning/GDPR

GDPR för myndigheter

Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och…

Förvaltningsrätt - fördjupningskurs

Praktisk förvaltningsrätt

- en djupdykning i myndighetsutövningens utmaningar Förvaltningsrätten inrymmer såväl rättighets- som ingripandenormer. I båda fallen kan myndighetsbesluten utfalla såväl betungande som gynnande. Myndigheternas verksamhet…

Kurs Grundläggande förvaltningsrätt

Grundläggande förvaltningsrätt

- Vad är god myndighetsutövning respektive ämbetsmannamässig myndighetsutövning?- Förvaltningslagens regler och grundprinciper- Processuella regler- Handläggnings- och skrivtips Förvaltningsrätten sätter spelreglerna för stat och kommuner i…