Kurs om EU:s nya dataskyddsförordning/GDPR

GDPR för myndigheter

Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.Under…

Förvaltningsrätt - fördjupningskurs

Praktisk förvaltningsrätt

- en djupdykning i myndighetsutövningens utmaningar Förvaltningsrätten inrymmer såväl rättighets- som ingripandenormer. I båda fallen kan…