Moms vid e-handel

Moms vid e-handel

Reformen den 1 juli 2021 av särskilda ordningar för moms vid e-handel m.m. Genom reformen av särskilda ordningar för redovisning och betalning av moms…

Kurs Intro till konkurrensrätten

Introduktion till konkurrensrätten

Svårbegripligt och tekniskt? En överblick över rättsområdet Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser…

Kurs Konkurrensrätt 2019

Konkurrensrätt 2021

Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar…

Kurs Statsstödsregler

Statsstödsregler

En introduktion– Vad är statsstöd och hur kan det undantas?– Hur ser proceduren för statsstödsärenden och återkrav ut?– Vilka rättigheter har privata parter, som klaganden och…

Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Dyrt och krångligt eller rimligt och överblickbart?- Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda?- Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken Till dig…