Chefens konfliktfyllda samtal

Chefens konfliktfyllda samtal

Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som…

Kurs om Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Rättsregler och praktisk hantering Majoriteten av riktade cyberattacker mot företag rapporteras inte, det faktiska antalet attacker lär vara mer än det dubbla. Och även…

Kurs Statsstödsregler

Statsstödsregler

En introduktion– Vad är statsstöd och hur kan det undantas?– Hur ser proceduren för statsstödsärenden och återkrav ut?– Vilka rättigheter har privata parter, som klaganden och…