Kurs Konkurrensrätt 2019

Konkurrensrätt 2021

Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt

Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom resultera i mycket höga böter. Rättsområdet utvecklas snabbt både på svensk och EU-nivå genom ny lagstiftning och rättspraxis. Exempelvis, i den nyligen avgjorda Intelmål tycks EU-domstolen ha ändrat sin bedömning av lojalitetsrabatter enligt artikel 102 FEUF, en bedömning som även påverkar tolkningen av förbudet mot missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. 7 § KL. Kursen syftar således till att uppdatera deltagarna om ny svensk och europeisk lagstiftning, samt praxis från, Patent- och marknadsöverdomstolen, Patent- och marknadsdomstolen, Konkurrensverket, EU-domstolen, Tribunalen och Europeiska kommissionen.

Kursen kommer bl.a. att gå igenom följande rättspraxis från perioden fr.o.m. 1 januari 2020 t.o.m. kursstart:

EU-rättsliga mål, ärenden och övrigt
Mål C-307/18 Generics
Förenade målen C-262/18 and C-271/18 Commission v Dôvera zdravotná poistʼovňa
Mål C-10/18P Marine Harvest
Mål C-228/18 Budapest Bank
Mål T-814/17 Lietuvos geležinkeliai AB v European Commission
Mål T-399/16 CK Telecoms (M.7612 – Hutchison 3 UK (Three)/Telefonica UK (O2))

Förslaget till Digital Markets Act
Övriga pågående revideringar av gruppundantag och soft law 
Övrigt intressant kartellpraxis
Övrig intressant kommissionspraxis

Svenska fall och övrigt
PMÖÄ 1519-19 FTI mot Konkurrensverket (PMÖD)
PMT 1212-20 Hässleholms kommun (PMD)
Konkurrensverkets ökade befogenheter enligt nya regler (fr.o.m. 1 mars)

Sagt om Vladimir av tidigare deltagare:
”Duktig och engagerande!”
”Bra och relevanta områden.”
”Bra att Vladimir förklarade alla termer.”
”Kunnig och engagerad föreläsare!”
”Kommer att ha stor nytta av detta i kommande arbete med ämnet.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms

(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg. Webbverktyg Zoom vid digitalt deltagande.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Advokater, bolagsjurister, biträdande jurister, VD och bolagsledningar, processförare samt andra som i sitt yrke behöver aktuella kunskaper i konkurrensrätt. 
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30