AI Act

AI Act

EU:s förordning om artificiell intelligens – Webbinarium

Under maj månad 2024 förväntas den slutliga texten till EU:s förordning om artificiell intelligens (även känd som ”AI Act”) att träda i kraft. Detta innebär att alla aktörer som är aktiva i AI-leverantörskedjan kommer att ha cirka två år på sig att uppfylla kraven i AI Act. Lagstiftningen är unik i så måtto att den är det första rättsliga instrumentet i sitt slag i världen som försöker reglera AI. Dessutom använder den ett riskbaserat tillvägagångssätt för regleringen av AI och beroende på vilken kategori av AI som utlöses kommer lagen att kräva tunga skyldigheter på de som sysslar med AI.

Huvudsyftet med detta webinarium är att ge deltagarna en djupare kunskap om bakgrunden till AI Act, dess syften och tillämpningsområde. Vi kommer att undersöka vilken teknik som betecknas som AI-system, hur de olika kategorierna av AI-system definieras och de olika krav som ställs på leverantörer och användare av AI-system, beroende på vilken kategori AI som uppnås. AI Act:s reglerande karaktär kommer också ställa höga krav på advokater, inte bara för att kunna identifiera och särskilja AI system, utan också för att kunna göra en juridisk bedömning av om och i vilken utsträckning AI Act är tillämplig.

Deltagarna i webinaret kommer att få värdefull insikt i bland annat följande:

• Vad är AI?
• De huvudsakliga syftena med AI-lagen.
• Den föreskrivna definitionen av AI system och utmaningar?
• Omfattningen av och undantagen enligt AI-lagen?
• Riskpyramidens kategorisering av AI och motsvarande skyldigheter.
• Regleringen av General Purpose (GPAI).
• Utmaningar vid tillämpningen av AI Act.

Observera! Webbinariet hålls på engelska, då ämnets terminologi är mestadels engelsk. Frågor kan dock självklart ställas på svenska.

Tid:
15 Oktober 2024 kl 09.00 – 12.00
Registrering från kl. 08.30
Kursen motsvarar 3 undervisningstimmar

Observera! Webbinariet hålls på engelska, då ämnets terminologi är mestadels engelsk. Frågor kan dock självklart ställas på svenska.

Plats:

Digitalt via Zoom

Kursavgift:
4 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 5 290 kr exkl. moms)
 
Föreläsare:
Målgrupp:
IT-chefer, upphandlare, affärsansvariga i företag och organisationer, advokater, bolagsjurister och jurister verksamma i den offentliga sektorn, som kommer i kontakt med dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering 08.30
Kursstart 09.00
Rast 10.30
Kursslut 12.00